Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

IMG 120320 stycznia 2023 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjno-szkoleniowej WOIIB przy ul. Grudzieniec 10 odbyło się wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla wszystkich osób, które pozytywnie zdały egzaminy w XL sesji egzaminacyjnej przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną WOIIB.
Gośćmi honorowymi byli Aida Januszkiewicz-Piotrowska, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Andrzej Staszewski, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
 
Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczyli Andrzej Kulesa, przewodniczący Okręgowej Rady WOIIB, Jerzy Witczak, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
i Anna Głębocka, sekretarz Okręgowej Rady WOIIB.
Był to niezwykle uroczysty i miły moment, wieńczący jesienną sesję egzaminacyjną 2022 roku.
W podziale na specjalności decyzje otrzymało:
- sp. konstrukcyjno-budowlana - 91 osób,
- sp. inżynieryjna drogowa - 17 osób,
- sp. inżynieryjna mostowa - 2 osoby,
- sp. inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 5 osób,
- sp. inżynieryjna kolejowa w zakresie SRK - 2 osoby,
- instalacyjna sanitarna - 49 osób,
- instalacyjna elektryczna - 38 osób,
- instalacyjna telekomunikacyjna - 6 osób.
 

LINK DO RELACJI FILMOWEJ