Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DNI INŻYNIERSKIE – BUDMA 2023

IMG 1388Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała w dniach 1-2 lutego 2023 r. Dni Inżynierskie w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2023. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali: Wojewoda Wielkopolski – Michał Zieliński, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Patronat medialny przyjęli – „Inżynier Budownictwa” i Telewizja Informacyjna tv wielkopolska. Sponsorem strategicznym była firma PEKABEX. Pozostałymi sponsorami byli: VTS Polska Sp z o.o., THALE Sp z o.o., FLOWAIR Sp. z o.o., MAŁKOWSKI - MARTECH S. A., Centralna Grupa Energetyczna S.A., PANASONIC Marketing Europe GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, SAMSUNG Electronics, BUDOPOL-POZNAŃ, CONDIX S.A., REFLEX Polska Sp. z o.o., BIMS PLUS FHH Sp. z o.o. Sp. k., GAZUNO Langowski Sp. j., KAN sp. z o.o., AGROBEX.

1 lutego - Dzień inżyniera budownictwa. MTP BUDMA 2023.

Tego dnia głównym tematem były „Perspektywy pozyskiwania energii ze źródeł nowych i odnawialnych w Polsce”. W Sali Zielonej pawilonu nr 3 zgromadziło się ponad 200 Inżynierów i techników budownictwa zainteresowanych zaproponowanymi tematami prelekcji. Andrzej Kulesa, przewodniczący Rady WOIIB, serdecznie powitał przybyłych gości honorowych, a wśród nich: Piotra Ucińskiego – wiceministra Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Michała Zielińskiego – wojewodę wielkopolskiego, Mariusza Dobrzenieckiego – prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Równie serdecznie powitał wszystkich uczestników – inżynierów i techników budownictwa różnych specjalności zawodowych. Wiceminister Piotr Uciński poinformował zebranych, że właśnie 1 lutego 2023 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie z tytułu odnawialnych źródeł energii, o które mogą się starać właściciele lub zarządcy domów wielorodzinnych, m.in. spółdzielnie mieszkaniowe. Propozycja tematyczna Dnia Inżyniera zaproponowana przez WOIIB bardzo aktualnie wpisuje się w działania rządu. Po wystąpieniach gości, wśród których byli jeszcze Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski i Mariusz Dobrzeniecki – prezes PIIB rozpoczęła się merytoryczna część spotkania. Moderatorem był prof.  dr hab. inż. Józef Jasiczak z Instytutu Budownictwa Politechniki Poznańskiej, który przedstawił wykład wprowadzający „Przyszłość energetyczna kraju”.

O „Programie polskiej energetyki jądrowej, korzyściach dla środowiska” mówił prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak z Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej. „Możliwości zastosowania wodoru w krajowym budownictwie” omówił prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak z Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej. Maciej Putowski, dyrektor Działu Sprzedaży firmy PEKABEX opowiedział zebranym o „Ograniczeniu zużycia energii i surowców w procesie wznoszenia konstrukcji budynków.” „Historię budowy farmy wiatrowej w Mirosławcu, uwarunkowania lokalne” zaprezentowała mgr inż. Karolina Talarek z firmy EUROWIND ENERGY. Mgr inż. Józef Zgrabczyński i mgr inż. Karol Ślisiński z firmy BIPROWODMEL Sp. z o.o. Poznań omówili „Budowane elektrownie wodne na rzekach w Polsce.” O „Transformacji sektora Ciepłownictwa Systemowego – kryzysie energetycznym, zagrożeniach i szansach rozwoju” mówił mgr inż. Jacek Szymczak, prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Dr inż. Artur Olesienkiewicz z POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o przedstawił referat na temat „Biogazownie – sposób na utylizację odpadów ubocznych w przemyśle i rolnictwie.” 

Wygłoszone referaty spotkały się z bardzo żywym przyjęciem słuchaczy. Zaproponowana tematyka pozyskiwania energii z różnych źródeł była aktualną odpowiedzią na pojawiające się zagrożenia kryzysu energetycznego związanego z toczącymi się w Ukrainie działaniami wojennymi.

2 lutego - Dzień przyszłego inżyniera. MTP BUDMA 2023.

"Uprawnienia budowlane - droga do sukcesu dla techników i inżynierów w kreowaniu budownictwa" to tytuł cyklu prelekcji adresowanych do uczniów techników o profilu budowlanym z terenu Wielkopolski. 

Przy nadkomplecie słuchaczy Andrzej Kulesa - przewodniczący WOIIB otworzył spotkanie. By kontynuować główny temat Dni Inżynierskich - O perspektywach pozyskiwania energii ze źródeł nowych i odnawialnych w Polsce, poprosił prof. Józefa Jasiczaka, Instytut Budownictwa Politechniki Poznańskiej, o wykład wprowadzający. O kierunkach studiów pozwalających na uzyskanie uprawnień budowlanych prowadzonych na uczelniach z terenu Wielkopolski mówili: dr hab. inż. Alina Pruss, dr hab. inż. Wojciech Siekierski - Politechnika Poznańska, dr hab. inż. Anna Szymczak-Graczyk - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr inż. Mahmoud Hsino - ANS w Pile, mgr inż. Sławomir Wolski ANS w Lesznie i dr inż. Michał Pośpiech - Akademia Kaliska. Mgr inż. Anna Głębocka - Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - krok po kroku przedstawiła procedury zdobywania uprawnień budowlanych dla różnych poziomów wykształcenia zawodowego i oczekiwanego zakresu uprawnień budowlanych.