Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Jak uzyskać uprawnienia budowlane - spotkanie ze studentami Politechniki Poznańskiej

JAK UZYSKAĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE8 maja 2024 r. w ramach „Dni Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego”, organizowanych przez Politechnikę Poznańską w Centrum Wykładowym Politechniki na Piotrowie, zgromadzili się studenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, aby dowiedzieć się, jak zdobyć uprawnienia budowlane.

W ramach współpracy pomiędzy Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Politechniką Poznańską, już po raz czwarty mgr inż. Anna Głębocka, MBA – członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w prelekcji „Jak uzyskać uprawnienia budowlane?” przybliżyła kolejnej grupie studentów procedury związane ze zdobywaniem uprawnień budowlanych. Przedstawiła różne modele postępowania w celu zdobycia uprawnień budowlanych w zależności od posiadanych kompetencji zawodowych oraz wykształcenia. 

Na stoisku promującym WOIIB Studenci zadali szczegółowe pytania, a udzielone odpowiedzi rozwiały wątpliwości i wskazały przyszłym inżynierom właściwą drogę postępowania w celu uzyskania zawodowej samodzielności.