Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XXIII Zjazd Sprawozdawczy PIIB

Zjazd PIIB 2Rozpoczął się XXIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.