Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Budownictwo szpitalne

17 października 2008 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbyła się Konferencja naukowo – techniczna pn.: „Budownictwo szpitalne – nowe technologie, nowe wyzwania”, którą zorganizowała Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Patronat honorowy objęli J.M. Rektorzy: Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - prof. dr hab. Jacek Wysocki i Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab. inż. Adam Hamrol.

Konferencję otworzył Przewodniczący Rady WOIIB – mgr inż. Jerzy Stroński, który po powitaniu zaproszonych gości i uczestników, oddał głos Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – prof. dr hab. Jackowi Wysokiemu.

Prof. dr hab. Jacek Wysocki – J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Prof. dr hab. Jacek Wysocki , jako gospodarz obiektu, w którym odbywała się Konferencja, po powitaniu wszystkich uczestników, podkreślił znaczenie tej konferencji dla rozwoju budownictwa medycznego w Wielkopolsce. Stwierdził, że spotkanie projektantów, wykonawców i użytkowników obiektów medycznych pozwoli wypracować modelowe rozwiązania. Konfrontowanie potrzeb medyków z technicznymi możliwościami realizacyjnymi oraz nowoczesnymi rozwiązaniami i przepisami obowiązującymi w Polsce i w Unii Europejskiej, pozwoli wypracować modelowe rozwiązania nie tylko dla Wielkopolski ale również dla całego budownictwa medycznego w Polsce.

Podziękował Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa za inicjatywę i zorganizowanie tej konferencji. Wszystkim jej uczestnikom życzył owocnych obrad.

Konferencję podzielono tematycznie na dwa bloki: Panel budowlany i Panel medyczny. Moderatorami w panelu budowlanym byli: prof. PP dr hab. Jan Bagieński i mgr inż. Jerzy Stroński. Panel medyczny poprowadzili: dr n. med. Adam Mikstacki i dr farm. Hanna Jankowiak-Gracz.

Prowadzący Panel budowlany (od lewej):
mgr inż. Jerzy Stroński i prof. PP dr hab. Jan Bagieński
Prowadzący Panel medyczny:
dr n. med. Adam Mikstacki i dr farm. Hanna Jankowiak-GraczW Panelu budowlanym przedstawiono następujące tematy:

1. Architektura instalacji - mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski - Spółka projektowania architektonicznego SADOWSKI, SADOWSKA.”
2. Wentylacja i klimatyzacja bloków operacyjnych – wymagania – mgr inż. Zenon Makowski – P.U. „MUTON”.
3. Rozwiązania energooszczędne klimatyzacji dla sal operacyjnych – dr inż. Mieczysław Porowski – Politechnika Poznańska.
4. Badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach medycznych – mgr inż. Janusz Szymański – ELEKTROMONTAŻ.
5. Inteligentny szpital – nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne – mgr inż. Witold Kudla – ALMA, UNOX.
6. Centralne wentylacyjne i klimatyzacyjne – nowoczesne technologie, wykonanie higieniczne – mgr inż. Mariusz Wal – DOSPEL.
7. Agregaty chłodnicze – mgr inż. Maciej Ciołkiewicz – DAIKIN.
Uczestnicy konferencji w trakcie prelekcji.W Panelu medycznym omówiono następujące zagadnienia:

1. Współczesne standardy organizacji i wyposażenia oddziałów intensywnej terapii – dr n. med. Adam Mikstacki – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Województwa Wielkopolskiego.
2. Zagrożenia ekologiczne sal operacyjnych – dr hab. med. Paweł Sobczyński – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
3. Wybrane zagadnienia dotyczące instalacji gazów medycznych – Paweł Olejniczak –BREVITER.
4. Rozwój nowych technologii budownictwa szpitalnego w ramach obowiązujących regulacji prawnych – mgr inż. Jerzy Szaniecki – Państwowa Inspekcja Sanitarna.
5. Bezpieczeństwo i procedury związane z używaniem gazów medycznych oraz odpowiedzialność prawna – dr farm. Hanna Jankowiak-Gracz – Konsultant Wojewódzki ds. Farmacji Szpitalnej w Wielkopolsce.
6. Wymagania prawne w Unii Europejskiej i w Polsce. Elementy Instalacji – wymagania – stosowane normy. Wymagania i odpowiedzialność producentów – firm odpowiedzialnych za instalacje gazów medycznych, projektantów instalacji. – mgr inż. Daniel Świątko – Auditor wiodący TÜV Rheinland.

W podsumowaniu Konferencji Przewodniczący WOIIB – mgr inż. Jerzy Stroński podziękował wszystkim prelegentom za interesujące wystąpienia i prezentacje. Wyraził nadzieję, że przekazana wiedza z zakresu nowoczesnego projektowania i wykonawstwa sal operacyjnych, wymogów technicznych i technologicznych oraz obowiązujących w Unii Europejskiej i w Polsce przepisów, pozwoli środowisku medycznemu lepiej wykorzystywać te rozwiązania. Strona projektantów i budowlańców wzbogaciła swoja wiedzę o aktualne potrzeby i oczekiwania świata medycznego.

Na zakończenie serdecznie podziękował firmom, które pomogły przy organizacji konferencji.: SKANSKA S.A., ELEKTROMONTAŻ S.A., BREVITER, DOSPEL, DAIKIN, UNOX S.A., ALMA.Relacja i zdjęcia:
Mirosław Praszkowski