Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zaświadczenie o przynależności do Izby

 1. Informacje ogólne o zaświadczeniu
 2. Aktywacja konta na portalu
 3. Jeśli zapomniałeś hasła do konta na portalu

 

1. INFORMACJE OGÓLNE O ZAŚWIADCZENIU

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że z dniem 1-09-2015 r. zaprzestała wystawiania i wysyłania zaświadczeń o przynależności do WOIIB, w tradycyjnej formie papierowej. Każde zaświadczenie wystawione po tym terminie, będzie dostępne jedynie w serwisie internetowym PIIB w wersji elektronicznej w formie pliku PDF.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż „zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa” w wersji elektronicznej stanowi oryginał potwierdzający przynależność do izby i fakt zawarcia ubezpieczenia, oraz jest tożsame z wcześniej drukowaną wersją papierową.

Jednocześnie zwracamy uwagę członków, że istnieje możliwość otrzymywania zaświadczeń bezpośrednio na adres poczty elektronicznej. Wówczas, po zalogowaniu w portalu PIIB, należy w ustawieniach (patrz rys.1.) zaznaczyć opcję umożliwiającą odbiór zaświadczeń na adres e-mail. Spowoduje to, iż w momencie opłacania członkostwa za kolejny okres w celu uzyskania nowego zaświadczenia, nie będzie konieczne ponowne logowanie się na stronie internetowej PIIB, gdyż każde zaświadczenie będzie bezpośrednio wysyłane na e-mail członka.

ZMIANA USTAWIEN NA PORTALURysunek 1 Zakładka "USTAWIENIA" po zalogowaniu się na Portalu PIIB

Zaświadczenia elektroniczne potwierdzające przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa nie posiadają tradycyjnego odręcznego podpisu. O wiarygodności takiego zaświadczenia świadczą dwa elementy: kod weryfikacyjny i podpis cyfrowy (patrz rys. 2).

Sprawdzenia oryginalności nowych zaświadczeń elektronicznych można dokonać na dwa sposoby:

1. Za pomocą kodu weryfikacyjnego na stronie internetowej www.piib.org.pl
Każde nowe zaświadczenie elektroniczne, niezależnie od formy: wydrukowanej czy to pliku PDF, zawiera unikalny kod weryfikacyjny, dzięki któremu można jednoznacznie sprawdzić jego wiarygodność (patrz rys. 3).

Dokonanie sprawdzenia wiarygodności zaświadczeń w postaci elektronicznej jest bardzo proste i polega na wpisaniu kodu weryfikacyjnego na stronie głównej PIIB (www.piib.org.pl) w puste kratki i naciśnięciu funkcji sprawdź (patrz rys. 2). Wówczas otrzymają Państwo informacje o wiarygodności takiego zaświadczenia: czy zostało ono wystawione i dla jakiej osoby. 
Serwis sprawdzania wiarygodności zaświadczeń elektronicznych jest dostępny dla wszystkich osób i organów administracji wymagających złożenia ww. dokumentu.

rys 2 PIIB z zaznaczeniem miejsca weryfikacji kodu weryfikacyjnegoRysunek 2 Strona PIIB i miejsce wpisania kodu weryfikacyjnego

2. Poprzez potwierdzenie podpisu cyfrowego w pliku PDF zaświadczenia.
Zaświadczenia o członkostwie w postaci elektronicznej mają również postać pliku PDF. Wówczas są opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem cyfrowym przewodniczącego danej okręgowej izby lub osoby przez niego upoważnionej. Fakt podpisania dokumentu będzie symbolizowała ikona podpisu elektronicznego, znajdująca się w lewym dolnym rogu zaświadczenia (patrz rys. 3).

 

rys 3 Zaswiadczenie elektroniczne
Rysunek 3 Wzór Zaświadczenia elektronicznego

Wyżej wymienionymi sposobami będzie można zweryfikować zaświadczenia elektroniczne, których ważność rozpoczyna się od 1 stycznia 2011 roku i później. Zaświadczenia z wcześniejszym początkiem okresu ważności nie będą wydawane w formie elektronicznej i wiarygodności ich nie będzie można sprawdzić w serwisie.

 


2. AKTYWACJA KONTA I REJESTRACJA "PO RAZ PIERWSZY":

 1. Wejść na stronę www.piib.org.pl
  • Na stronie głównej z prawej strony znajduje się napis „Portal PIIB” pod spodem należy wpisać indywidualny login i hasło tymczasowe
  • Dostęp do zaświadczeń w postaci elektronicznej możliwy jest również po wejściu w zakładkę „lista członków”. Po wprowadzeniu swoich danych pod tabelką pojawi się informacja dotycząca członkostwa w izbie wraz z możliwością pobrania zaświadczenia.
 2. Po podaniu loginu i hasła tymczasowego nastąpi weryfikacja członka za pomocą numeru PESEL: - należy podać kolejne cyfry z numeru PESEL, o które poprosi system.
 3. Kolejny krok to podanie swojego adresu e-mail.
 4. Następnie pojawi się komunikat, iż na podany adres poczty elektronicznej został wysłany link aktywacyjny
 5. Bezwzględnie należy wylogować się z serwisu zaświadczeń elektronicznych!
 6. W kolejnym kroku należy kliknąć w link aktywacyjny zawarty w otrzymanej z PIIB wiadomości e-mail.
 7. Po odebraniu wiadomości e-mail i kliknięciu w link pojawi się prośba o zmianę hasła – podać nowe hasło. Nowe hasło musi mieć długość co najmniej 8 znaków oraz zawierać duże litery, małe litery oraz cyfry. Nowe hasło oraz jego powtórzenie muszą do siebie pasować.

Kolejne logowania następują z wykorzystaniem podanego przez Państwa hasła.

W systemie będą dostępne elektroniczne zaświadczenia, których ważność rozpoczyna się od 1 stycznia 2011 roku i później. Zaświadczenia z wcześniejszym początkiem okresu ważności nie będą dostępne w serwisie.


3. JEŚLI ZAPOMNIAŁEŚ SWOJE HASŁO INDYWIDUALNE

Jeśli zapomniałeś swoje indywidualne hasło, to skorzystaj z poniższej instrukcji:

 1. Wejdź na stronę www.piib.org.pl,
 2. Na „stronie głównej” z prawej strony znajduje się napis „Portal PIIB” pod spodem znajduje się funkcja „Nie pamiętasz hasła?” – kliknij w ten napis,
 3. Program poprosi o podanie e-maila za pomocą, którego dokonywałeś logowania – podaj adres e-mail użyty przy rejestracji.
 4. Następnie naciśnij „wyślij”,
 5. Jeśli adres znajduje się w bazie, wysyłany jest na niego link uprawniający osobę do zmiany hasła.
 6. Odbierz pocztę i kliknij w link.
 7. Pojawią się dwa okienka, w które trzeba wpisać nowo wymyślone hasło (nowe hasło powinno: składać się z min. 8 znaków, zawierać duże litery, małe litery i cyfry).
 8. Następnie zatwierdź wprowadzone i powtórzone hasło,
 9. Po ustaleniu nowego hasła nastąpi logowanie za pomocą loginu i nowego hasła – „zaloguj się”. Logowanie zostało zakończone - uzyskałeś dostęp do serwisu.

 

 

WNIOSKI

Członkostwo (wszystkie wnioski przyjmujemy e-mailem - kontakt)

Wpis na listę członków e-wniosek
Wniosek o zmianę danych
Wniosek o zawieszenie członkostwa
Wniosek o wznowienie członkostwa
Wniosek o skreślenie z listy członków
Wniosek o skreślenie z przeniesienem do innej OIIB
Wniosek o zwrot składek z PIIB
Wniosek o zwrot składek z WOIIB
Oświadczenie o uczestnictwie w imprezie
Wniosek o dofinansowanie szkolenia
Wniosek o zapomogę finansową
Wniosek o opinię kandydata na biegłego sądowego
Oświadczenie dla rzeczoznawcy budowlanego
Oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium RP
Formularz prenumeraty czasopism technicznych

Rzeczoznawstwo

Wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
Zaświadczenie do udokumentowania praktyki kandydata na rzeczoznawcę
Karta osobowa
Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i zgodności z prawdą złożonych dokumentów
Arkusz zbiorczy odbytej praktyki
Karta znaczącego dorobku w zakresie objętym rzeczoznawstwem
Spis akt (wzór)

Uprawnienia budowlane

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
Wniosek o nadanie specjalizacji
Zaświadczenie do udokumentowania praktyki zawodowej odbytej w kraju do 01.01.1995 r. lub praktyki odbytej za granicą
Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej
Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej wg obiektów
Formularz osobowy - dotyczy osób ubiegających się o uprawnienia budowlane
Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane
Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów
Wzór opisania teczki
Wniosek o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej
Wniosek o wpis do systemu e-CRUB- dotyczy uprawnień wydanych przed 1 stycznia 1995 r.

Szkolenia ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi

Wniosek o zorganizowanie szkolenia

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń

linki

Sprawozdania z prac Zespołu

Podkategorie

OFERTA PRACY

Agencja rekrutacyjna HR Spot na zlecenie Klienta z branży budowlanej, w związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukuje osoby na stanowisko:

Inżynier Budowy

(praca stacjonarna)

Miejsce pracy: Śrem

Liczba miejsc pracy: 1

Stanowisko podlega pod Dział Ofertowania.

Zakres obowiązków:

- koordynowanie inwestycji pod względem technicznym,

- nadzór nad realizacją harmonogramu robót budowlanych,

- prowadzenie korespondencji z wykonawcami,

- raportowanie postępu prac, - współpraca z kierownikiem budowy,

- sporządzanie przedmiarów robót,

- sporządzanie kosztorysów ofertowych, wykonawczych i podwykonawczych,

- prowadzenie negocjacji,

- kompletowanie oferty.

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe

– min. I stopnia (w zakresie budownictwa ogólnego)

- min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,

- mile widziane posiadanie doświadczenia w dziale ofertowania,

- mile widziane posiadanie uprawnień wykonawczych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- znajomość programu AutoCad, Word, Exel,

- bardzo dobra organizacja pracy własnej,

- solidność, terminowość,

- prawo jazdy kat. B

Klient oferuje:

- stabilne zatrudnienie na cały etat w oparciu o umowę o pracę,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość zdobycia praktyki w zakresie budownictwa konstrukcyjno-budowlanego,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- możliwość uczestniczenia w realizacji interesujących projektów,

- pracę pełną wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie,

- przyjazną atmosferę pracy w zespole profesjonalistów,

- niezbędne narzędzia pracy.

Aplikacje proszę wysyłać za pośrednictwem formularza aplikacyjnego umieszczonego na stronie:

http://www.hrspot.pl/oferta,inzynier_budowy,11

Osoby zainteresowane informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnie prowadzonej rekrutacji, a także przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Magdalena Fijas HR Spot z siedzibą w Dąbrówce, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Magdalena Fijas HR Spot z siedzibą w Dąbrówce. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

www.hrspot.pl / tel. 882-156-479 

Magdalena Fijas HR Spot / www.hrspot.pl / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.