Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Składki i blankiety opłat

Poniżej przedstawiamy aktualne wysokości składek na 2024 rok

 SKŁADKI   6 m-cy  12 m-cy
 WOIIB  WPISOWE JEDNORAZOWO PRZY WPISIE NA LISTĘ CZŁONKÓW 100 zł 100 zł
 SKŁADKA CZŁONKOWSKA 6*39zł = 234 zł
12*39zł = 468 zł
 PIIB   UBEZPIECZENIE I SKŁADKA 96+12*8zł=192 zł
96+12*8zł=192 zł

Zwrot niewykorzystanych składek następuje po złożeniu wniosków do biura WOIIB:

Wniosek o zwrot składek z PIIB (PDF)

Wniosek o zwrot składek z WOIIB (PDF)

 

BLANKIETY DO WPŁATY można pobrać klikając w poniższy link oraz wpisujac swoje dane (bez logowania) https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow