Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zawieszenie CZŁONKOSTWA

Następuje na podstawie:

 1. wniosku członka przesłanego do biura WOIIB do 25 dnia każdego miesiąca,
 2. sankcji dyscyplinarnej
  • nieopłacenia składek członkowskich za okres dłuższy niż 6 miesięcy, przy czym, okres ten jest liczony od nieopłacenia w całości i w terminie którejkolwiek ze składek członkowskich.
  • orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
  • orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Zawieszenie następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

Zawieszenie powoduje:

 1. zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 2. odmowę wydania zaświadczenia o przynależności do izby oraz zakaz posługiwania się wcześniej wydanym zaświadczeniem,
 3. utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, a w szczególności, wygaśnięcie mandatu delegata na Krajowy Zjazd i Okręgowy Zjazd oraz mandatu do pełnienia funkcji w organach izby,
 4. zwolnienie, w okresie zawieszenia, z obowiązku opłacania składek członkowskich,
 5. zwrot, na wniosek członka izby, nadpłaconych składek członkowskich.

Zachęcamy do złożenia e-wnioseku o zawieszenie

lub

Wydrukować Wniosek o zawieszenie członkostwa (PDF) i przesłać do WOIIB w formie skanu e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub oryginał pocztą