Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wniosek o zapomogę finansową

Wnioskuję o zapomogę finansową w
Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

Dane osobowe osoby ubiegającej się o zapomogę finansową

Osoba będąca członkiem WOIIB

HILvbAXgsaamnqt7

 

KLAUZULA INFORMACYJNA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM
O UDZIELENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacja Administratora danych osobowych dla Wnioskodawcy o zapomogę finansową
Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dworkowej 14.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy materialnej, jak również w celach archiwalnych w związku z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).  W przypadku Pani/Pana braku zgody niemożliwe jest rozpatrzenie wniosku o udzielenie pomocy materialnej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wyceniającym szkody, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wyceniającym szkody, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczeń socjalnych. Konsekwencją niepodania danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych będzie brak realizacji świadczeń socjalnych.
 1. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych dotyczących stanu mojego zdrowia (danych wrażliwych) przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Poznaniu, ul. Dworkowa 14
 2. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia zasadności wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej przewidzianych dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zostałem/am pouczony/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.