Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady z roku 2022

Lp Tytuł Data podjęcia uchwały
1 Uchwała 1/22 w sprawach członkowskich 2022-01-20
2 Uchwała 2.1-17/22 - 6.1-3/22 w sprawach członkowskich 2022-01-31
3 Uchwała 7.1-103/22 - 12/22 w sprawach członkowskich 2022-02-28
4 Uchwała 13.1-3/22 - 22/22 w sprawach członkowskich 2022-03-15
5 Uchwała 23/22 zatwierdzenie uchwały nr 3/P/22 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 18.01.2022r. w sprawie współfinansowanie wydania poradnika pt „Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych”, opracowanego przez PZITS Oddział Wielkopolski. 2022-03-15
6 Uchwała 24/22 zatwierdzenie uchwały nr 7/P/22 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 15.02.2022r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady WOIIB za 2022 rok. 2022-03-15
7 Uchwała 25/22 zatwierdzenie uchwały nr 8/P/22 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 15.02.2022r. w sprawie przyjęcia porządku obrad XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego WOIIB 2022-03-15
8 Uchwała 26/22 zatwierdzenie uchwały nr 9/P/22 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 15.02.2022r. w sprawie przyjęcia Regulamin Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo -Wyborczego WOIIB – kadencja 2022-2026 oraz Regulaminu wyborów do organów Wielkopolskiej Okręgowej I 2022-03-15
9 Uchwała 27/22 zatwierdzenie uchwały nr 10/P/22 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 15.02.2022r. w sprawie przyjęcia kwoty ryczałtu wypłacanego każdemu delegatowi biorącemu pełny udział w XXI Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym WOIIB, od początku obrad do ich z 2022-03-15
10 Uchwała 28/22 zatwierdzenie uchwały nr 11/P/22 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 15.02.2022r. w sprawie przyjęcia Preliminarza finansowego XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego WOIIB. 2022-03-15
11 Uchwała 29/22 zatwierdzenie uchwały nr 12/P/22 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 15.02.2022r. w sprawie dofinasowania pobytu uczniów z Francji w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 ul. Sienkiewicza 6 w Gnieźnie, kształcący techników budownictwa. 2022-03-15
12 Uchwała 30/22 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. 2022-03-15
13 Uchwała 31/22 zatwierdzenie rozliczenia budżetu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 2022-03-15
14 Uchwała 32/22 w sprawie zmian w projekcie budżetu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2022 2022-03-15
15 Uchwała 33/22 w sprawie ustalenia miejsca przeprowadzenia XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego WOIIB w dniu 26.04.2022 r. 2022-03-15
16 Uchwała 34/22 zatwierdzenie Programu obchodów Jubileuszu 20-lecia WOIIB. 2022-03-15
17 Uchwała 35/22 zatwierdzenie Zasad finansowania szkoleń organizowanych przez WOIIB we współpracy ze Stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i PIIB oraz zasady dofinansowania szkoleń organizowanych przez podmioty inne niż WOIIB, PIIB i Stowarzysz 2022-03-15
18 Uchwały 36.1-41/22 - 45.1-2/22 w sprawach członkowskich 2022-03-28
19 Uchwała 46/2022 zatwierdzenia uchwały nr 16/P/22 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 05.04.2022r. w sprawie przyjęcia dofinansowania nagród rzeczowych dla uczniów Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Ostrzeszowie, którzy brali udział w etapie okręgowym 2022-04-12
20 Uchwała 47/2022 w sprawie nadania Złotej odznaki honorowej PIIB A. Madaj 2022-04-12