Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Aktualności


Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane przeprowadzonego

24 maja 2024 r.

lp Wynik
testu

Minimum
punktów
do zaliczenia
testu

Termin egzaminu ustnego
EGZAMIN PISEMNY GODZINA 10.00
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
1 62 57 29 maja 2024 r. godz. 09.15, komisja nr 1
2 72 57 29 maja 2024 r. godz. 09.30, komisja nr 1
3 64 57 29 maja 2024 r. godz. 10.00, komisja nr 1
4 59 57 29 maja 2024 r. godz. 10.30, komisja nr 1
5 73 57 29 maja 2024 r. godz. 11.00, komisja nr 1
6 75 57 29 maja 2024 r. godz. 11.30, komisja nr 1
7 67 57 29 maja 2024 r. godz. 12.00, komisja nr 1
8 57 57 29 maja 2024 r. godz. 12.30, komisja nr 1
9 55 45 3 czerwca 2024 r. godz. 09.00, komisja nr 2
10 x 45 nieobecność
11 x 45 nieobecność
12 55 45 6 czerwca 2024 r. godz. 09.00, komisja nr 1
13 56 45 29 maja 2024 r. godz. 09.00, komisja nr 1
14 55 45 29 maja 2024 r. godz. 13.00, komisja nr 1
15 56 45 29 maja 2024 r. godz. 13.30, komisja nr 1
16 x 68 nieobecność
17 89 68 29 maja 2024 r. godz. 09.00, komisja nr 2
18 89 68 29 maja 2024 r. godz. 09.15, komisja nr 2
19 62 68 niedopuszczono
20 85 68 29 maja 2024 r. godz. 09.30, komisja nr 2
21 87 68 29 maja 2024 r. godz. 10.00, komisja nr 2
22 90 68 29 maja 2024 r. godz. 10.30, komisja nr 2
23 80 68 29 maja 2024 r. godz. 11.00, komisja nr 2
24 65 68 niedopuszczono
25 77 68 6 czerwca 2024 r. godz. 09.00, komisja nr 2
26 77 68 29 maja 2024 r. godz. 11.30, komisja nr 2
27 78 68 29 maja 2024 r. godz. 12.00, komisja nr 2
28 89 68 29 maja 2024 r. godz. 12.30, komisja nr 2
29 89 68 29 maja 2024 r. godz. 13.00, komisja nr 2
30 89 68 3 czerwca 2024 r. godz. 09.15, komisja nr 2
31 89 68 3 czerwca 2024 r. godz. 09.30, komisja nr 2
32 80 68 3 czerwca 2024 r. godz. 10.00, komisja nr 2
33 90 68 3 czerwca 2024 r. godz. 10.30, komisja nr 2
34 83 68 3 czerwca 2024 r. godz. 11.00, komisja nr 2
35 68 57 3 czerwca 2024 r. godz. 11.30, komisja nr 2
36 65 57 3 czerwca 2024 r. godz. 12.00, komisja nr 2
37 54 45 29 maja 2024 r. godz. 14.00, komisja nr 1
38 40 34 5 czerwca 2024 r. godz. 09.00, komisja nr 1
39 67 57 3 czerwca 2024 r. godz. 09.00, komisja nr 1
40 71 57 3 czerwca 2024 r. godz. 09.15, komisja nr 1
41 x 57 nieobecność
42 59 57 3 czerwca 2024 r. godz. 09.30, komisja nr 1
43 75 57 3 czerwca 2024 r. godz. 10.00, komisja nr 1
44 50 57 niedopuszczono
45 74 57 3 czerwca 2024 r. godz. 10.30, komisja nr 1
46 66 57 3 czerwca 2024 r. godz. 11.00, komisja nr 1
47 59 57 3 czerwca 2024 r. godz. 11.30, komisja nr 1
48 62 57 3 czerwca 2024 r. godz. 12.00, komisja nr 1
49 69 57 3 czerwca 2024 r. godz. 12.30, komisja nr 1
50 65 57 3 czerwca 2024 r. godz. 13.00, komisja nr 1
51 x 57 nieobecność
52 66 57 3 czerwca 2024 r. godz. 13.30, komisja nr 1
53 75 57 3 czerwca 2024 r. godz. 14.00, komisja nr 1
54 51 57 niedopuszczono
55 57 57 4 czerwca 2024 r. godz. 09.00, komisja nr 1
56 62 57 4 czerwca 2024 r. godz. 09.15, komisja nr 1
57 57 57 4 czerwca 2024 r. godz. 09.30, komisja nr 1
58 66 57 4 czerwca 2024 r. godz. 10.00, komisja nr 1
59 66 57 4 czerwca 2024 r. godz. 10.30, komisja nr 1
60 70 57 4 czerwca 2024 r. godz. 11.00, komisja nr 1
61 63 57 4 czerwca 2024 r. godz. 11.30, komisja nr 1
62 75 57 4 czerwca 2024 r. godz. 12.00, komisja nr 1
63 x 57 nieobecność
64 68 57 4 czerwca 2024 r. godz. 12.30, komisja nr 1
65 58 57 4 czerwca 2024 r. godz. 13.00, komisja nr 1
66 64 57 4 czerwca 2024 r. godz. 13.30, komisja nr 1
67 64 57 4 czerwca 2024 r. godz. 14.00, komisja nr 1
68 74 57 4 czerwca 2024 r. godz. 14.30, komisja nr 1
69 75 57 4 czerwca 2024 r. godz. 09.00, komisja nr 2
70 59 57 4 czerwca 2024 r. godz. 09.15, komisja nr 2
71 57 57 4 czerwca 2024 r. godz. 09.30, komisja nr 2
72 60 57 4 czerwca 2024 r. godz. 10.00, komisja nr 2
73 67 57 4 czerwca 2024 r. godz. 10.30, komisja nr 2
74 57 57 4 czerwca 2024 r. godz. 11.00, komisja nr 2
75 75 57 4 czerwca 2024 r. godz. 11.30, komisja nr 2
76 70 57 4 czerwca 2024 r. godz. 12.00, komisja nr 2
77 57 57 4 czerwca 2024 r. godz. 12.30, komisja nr 2
78 57 57 4 czerwca 2024 r. godz. 13.00, komisja nr 2
79 71 57 4 czerwca 2024 r. godz. 13.30, komisja nr 2
80 75 57 4 czerwca 2024 r. godz. 14.00, komisja nr 2
81 74 57 4 czerwca 2024 r. godz. 14.30, komisja nr 2
82 55 57 niedopuszczono
83 65 57 5 czerwca 2024 r. godz. 09.15, komisja nr 1
84 58 57 5 czerwca 2024 r. godz. 09.30, komisja nr 1
85 65 57 5 czerwca 2024 r. godz. 10.00, komisja nr 1
86 62 57 5 czerwca 2024 r. godz. 10.30, komisja nr 1
87 74 57 5 czerwca 2024 r. godz. 11.00, komisja nr 1
88 55 57 niedopuszczono
89 69 57 5 czerwca 2024 r. godz. 11.30, komisja nr 1
90 x 57 nieobecność
91 66 57 5 czerwca 2024 r. godz. 12.00, komisja nr 1
92 70 57 5 czerwca 2024 r. godz. 12.30, komisja nr 1
93 71 57 5 czerwca 2024 r. godz. 13.00, komisja nr 1
94 55 57 niedopuszczono
95 66 57 5 czerwca 2024 r. godz. 13.30, komisja nr 1
96 64 57 5 czerwca 2024 r. godz. 14.00, komisja nr 1
97 x 57 nieobecność
98 63 57 5 czerwca 2024 r. godz. 14.30, komisja nr 1
99 69 57 5 czerwca 2024 r. godz. 09.00, komisja nr 2
100 71 57 5 czerwca 2024 r. godz. 09.15, komisja nr 2
101 59 57 5 czerwca 2024 r. godz. 09.30, komisja nr 2
102 59 57 5 czerwca 2024 r. godz. 10.00, komisja nr 2
103 69 57 5 czerwca 2024 r. godz. 10.30, komisja nr 2
104 52 57 niedopuszczono
105 53 45 5 czerwca 2024 r. godz. 11.00, komisja nr 2
106 56 45 5 czerwca 2024 r. godz. 11.30, komisja nr 2
107 52 45 5 czerwca 2024 r. godz. 12.00, komisja nr 2
108 57 45 5 czerwca 2024 r. godz. 12.30, komisja nr 2
109 59 45 5 czerwca 2024 r. godz. 13.00, komisja nr 2
110 57 45 5 czerwca 2024 r. godz. 13.30, komisja nr 2
111 53 45 5 czerwca 2024 r. godz. 14.00, komisja nr 2
112 46 45 6 czerwca 2024 r. godz. 10.00, komisja nr 1
113 41 45 niedopuszczono
114 53 45 6 czerwca 2024 r. godz. 09.15, komisja nr 1
115 56 45 6 czerwca 2024 r. godz. 10.30, komisja nr 1
116 39 34 6 czerwca 2024 r. godz. 11.00, komisja nr 1
117 35 34 6 czerwca 2024 r. godz. 11.30, komisja nr 1
118 24 34 niedopuszczono
119 x 34 nieobecność
120 37 34 6 czerwca 2024 r. godz. 12.00, komisja nr 1
121 x 34 nieobecność
122 39 34 6 czerwca 2024 r. godz. 12.30, komisja nr 1
123 19 23 niedopuszczono
124 26 23 6 czerwca 2024 r. godz. 09.30, komisja nr 1
EGZAMIN PISEMNY GODZINA 13.00   
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA DROGOWA   
1 71 57 7 czerwca 2024 r. godz. 09.00
2 73 57 7 czerwca 2024 r. godz. 09.15
3 63 57 7 czerwca 2024 r. godz. 09.30
4 53 45 7 czerwca 2024 r. godz. 10.00
5 60 45 7 czerwca 2024 r. godz. 10.30
6 37 34 7 czerwca 2024 r. godz. 11.00
7 89 68 7 czerwca 2024 r. godz. 12.00
8 81 68 7 czerwca 2024 r. godz. 11.30
9 81 68 7 czerwca 2024 r. godz. 12.30
10 65 57 7 czerwca 2024 r. godz. 13.00
11 57 57 7 czerwca 2024 r. godz. 14.00
12 57 57 7 czerwca 2024 r. godz. 14.30
13 57 57 7 czerwca 2024 r. godz. 15.00
14 57 57 10 czerwca 2024 r. godz. 09.00
15 63 57 10 czerwca 2024 r. godz. 09.15
16 59 57 10 czerwca 2024 r. godz. 09.30
17 71 57 10 czerwca 2024 r. godz. 10.00
18 57 57 10 czerwca 2024 r. godz. 10.30
19 70 57 7 czerwca 2024 r. godz. 13.30
20 59 57 10 czerwca 2024 r. godz. 11.00
21 74 57 10 czerwca 2024 r. godz. 11.30
22 49 45 10 czerwca 2024 r. godz. 12.00
23 47 45 10 czerwca 2024 r. godz. 12.30
24 45 34 10 czerwca 2024 r. godz. 13.00
25 34 34 10 czerwca 2024 r. godz. 13.30
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA MOSTOWA   
26 81 68 7 czerwca 2024 r. godz. 10.00
27 58 57 7 czerwca 2024 r. godz. 10.30
28 54 57 niedopuszczono
29 59 45 7 czerwca 2024 r. godz. 11.00
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA - KOLEJOWE OBIEKTY BUDOWLANE   
30 65 57 29 maja 2024 r. godz. 09.00
31 68 57 29 maja 2024 r. godz. 09.15
32 50 57 niedopuszczono
33 66 57 29 maja 2024 r. godz. 09.30
34 x 57 nieobecność
35 66 57 29 maja 2024 r. godz. 10.00
36 74 57 29 maja 2024 r. godz. 10.30
37 53 45 29 maja 2024 r. godz. 11.00
38 34 34 29 maja 2024 r. godz. 11.30
39 28 34 niedopuszczono
40 38 34 29 maja 2024 r. godz. 12.00
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA - SRK   
41 61 57 29 maja 2024 r. godz. 12.30
42 60 45 29 maja 2024 r. godz. 13.00
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA   
43 75 57 3 czerwca 2024 r. godz. 09.15
44 75 57 3 czerwca 2024 r. godz. 09.30
45 69 57 3 czerwca 2024 r. godz. 10.00
46 70 57 3 czerwca 2024 r. godz. 10.30
47 70 57 7 czerwca 2024 r. godz. 09.30 komisja nr 2
48 45 45 3 czerwca 2024 r. godz. 11.00
49 x 45 nieobecność
50 45 45 3 czerwca 2024 r. godz. 11.30
51 49 45 3 czerwca 2024 r. godz. 12.00
52 45 45 3 czerwca 2024 r. godz. 12.30
53 59 45 3 czerwca 2024 r. godz. 13.00
54 45 45 3 czerwca 2024 r. godz. 13.30
55 47 45 3 czerwca 2024 r. godz. 14.00
56 60 45 3 czerwca 2024 r. godz. 14.30
57 57 45 4 czerwca 2024 r. godz. 09.30
58 38 45 niedopuszczono
59 55 45 4 czerwca 2024 r. godz. 09.15
60 71 68 6 czerwca 2024 r. godz. 09.00
61 87 68 4 czerwca 2024 r. godz. 10.00
62 89 68 4 czerwca 2024 r. godz. 10.30
63 83 68 4 czerwca 2024 r. godz. 11.00
64 89 68 4 czerwca 2024 r. godz. 11.30
65 79 68 4 czerwca 2024 r. godz. 12.00
66 74 68 4 czerwca 2024 r. godz. 12.30
67 76 68 4 czerwca 2024 r. godz. 13.00
68 87 68 5 czerwca 2024 r. godz. 09.00
69 82 68 5 czerwca 2024 r. godz. 09.15
70 81 68 4 czerwca 2024 r. godz. 09.00
71 75 68 5 czerwca 2024 r. godz. 09.30
72 84 68 5 czerwca 2024 r. godz. 10.00
73 75 68 5 czerwca 2024 r. godz. 10.30
74 86 68 7 czerwca 2024 r. godz. 13.00 komisja nr 1
75 84 68 7 czerwca 2024 r. godz. 13.30 komisja nr 1
76 76 68 7 czerwca 2024 r. godz. 14.00 komisja nr 1
77 71 68 10 czerwca 2024 r. godz. 13.00
78 79 68 10 czerwca 2024 r. godz. 13.30
79 61 57 5 czerwca 2024 r. godz. 11.00
80 42 34 5 czerwca 2024 r. godz. 11.30
81 55 57 niedpouszczono
82 57 57 5 czerwca 2024 r. godz. 12.00
83 66 57 5 czerwca 2024 r. godz. 12.30
84 74 57 5 czerwca 2024 r. godz. 13.00
85 75 57 5 czerwca 2024 r. godz. 13.30
86 52 57 niedpouszczono
87 61 57 6 czerwca 2024 r. godz. 09.15
88 61 57 6 czerwca 2024 r. godz. 09.30
89 58 57 6 czerwca 2024 r. godz. 10.00
90 50 57 niedpuszczono
91 61 57 6 czerwca 2024 r. godz. 10.30
92 x 57 nieobecność
93 71 57 6 czerwca 2024 r. godz. 11.00
94 61 57 6 czerwca 2024 r. godz. 11.30
95 x 57 nieobecność
96 70 57 6 czerwca 2024 r. godz. 12.00
97 73 57 6 czerwca 2024 r. godz. 12.30
98 67 57 6 czerwca 2024 r. godz. 13.00
99 70 57 6 czerwca 2024 r. godz. 13.30
100 52 57 niedpouszczono
101 75 57 6 czerwca 2024 r. godz. 14.00
102 69 57 4 czerwca 2024 r. godz. 13.30
103 70 57 4 czerwca 2024 r. godz. 14.00
104 62 57 5 czerwca 2024 r. godz. 14.00
105 51 45 10 czerwca 2024 r. godz. 09.00
106 59 45 10 czerwca 2024 r. godz. 09.15
107 x 45 nieobecność
108 58 45 3 czerwca 2024 r. godz. 09.00
109 59 45 10 czerwca 2024 r. godz. 09.30
110 58 45 10 czerwca 2024 r. godz. 10.00
111 x 45 nieobecność
112 29 23 10 czerwca 2024 r. godz. 10.30
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA      
113 68 57 3 czerwca 2024 r. godz. 09.00
114 75 57 3 czerwca 2024 r. godz. 09.15
115 56 45 3 czerwca 2024 r. godz. 09.30
116 60 45 3 czerwca 2024 r. godz. 10.00
117 56 45 4 czerwca 2024 r. godz. 09.00
118 75 68 3 czerwca 2024 r. godz. 10.30
119 82 68 3 czerwca 2024 r. godz. 11.00
120 86 68 3 czerwca 2024 r. godz. 11.30
121 88 68 3 czerwca 2024 r. godz. 12.00
122 80 68 3 czerwca 2024 r. godz. 12.30
123 90 68 3 czerwca 2024 r. godz. 13.00
124 88 68 4 czerwca 2024 r. godz. 09.15
125 90 68 4 czerwca 2024 r. godz. 09.30
126 73 57 4 czerwca 2024 r. godz. 10.00
127 60 45 4 czerwca 2024 r. godz. 10.30
128 71 57 4 czerwca 2024 r. godz. 11.00
129 71 57 6 czerwca 2024 r. godz. 09.00
130 73 57 4 czerwca 2024 r. godz. 11.30
131 71 57 4 czerwca 2024 r. godz. 12.00
132 74 57 4 czerwca 2024 r. godz. 12.30
133 75 57 5 czerwca 2024 r. godz. 09.00
134 71 57 5 czerwca 2024 r. godz. 09.15
135 x 57 nieobecność
136 71 57 5 czerwca 2024 r. godz. 09.30
137 73 57 5 czerwca 2024 r. godz. 10.00
138 54 57 niedopuszczono
139 57 57 5 czerwca 2024 r. godz. 10.30
140 75 57 5 czerwca 2024 r. godz. 11.00
141 71 57 5 czerwca 2024 r. godz. 11.30
142 75 57 5 czerwca 2024 r. godz. 12.00
143 73 57 5 czerwca 2024 r. godz. 12.30
144 73 57 5 czerwca 2024 r. godz. 13.00
145 58 57 6 czerwca 2024 r. godz. 13.30
146 63 57 6 czerwca 2024 r. godz. 09.15
147 74 57 6 czerwca 2024 r. godz. 09.30
148 74 57 6 czerwca 2024 r. godz. 10.00
149 59 57 6 czerwca 2024 r. godz. 10.30
150 49 45 6 czerwca 2024 r. godz. 11.00
151 47 45 4 czerwca 2024 r. godz. 13.00
152 34 34 6 czerwca 2024 r. godz. 11.30
153 45 34 6 czerwca 2024 r. godz. 12.00
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA TELEKOMUNIKACYJNA   
154 75 57 29 maja 2024 r. godz. 09.00
155 69 57 29 maja 2024 r. godz. 09.15
156 75 57 29 maja 2024 r. godz. 09.30
157 89 68 29 maja 2024 r. godz. 10.00
158 74 68 29 maja 2024 r. godz. 10.30
159 79 68 29 maja 2024 r. godz. 11.00
160 78 68 29 maja 2024 r. godz. 11.30
161 90 68 29 maja 2024 r. godz. 12.00
162 44 34 29 maja 2024 r. godz. 12.30

 

 


Terminy egzaminów ustnych w sesji wiosennej 2024 r.
dla osób, które pozytywnie zaliczyły test
w poprzednich sesjach egzaminacyjnych

lp nr teczki Specj Termin egzaminu
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA
1 292/23/2024 KP 3 czerwca 2024 r. godz. 12.30, komisja nr 2
2 294/23/2024 KP 3 czerwca 2024 r. godz. 13.00, komisja nr 2
3 143/14/2024 KP pos KW 3 czerwca 2024 r. godz. 13.30, komisja nr 2
4 59/22/2024 KPW 3 czerwca 2024 r. godz. 14.30, komisja nr 2
5 275/22/2024 KPW 3 czerwca 2024 r. godz. 14.00, komisja nr 2
6 333/23/2024 KW 6 czerwca 2024 r. godz. 12.30, komisja nr 2
7 232/22/2024 KW 6 czerwca 2024 r. godz. 12.00, komisja nr 2
8 193/23/2024 KW 6 czerwca 2024 r. godz. 13.30, komisja nr 2
9 442/23/2024 KW 6 czerwca 2024 r. godz. 13.00, komisja nr 2
10 306/22/2024 KW 6 czerwca 2024 r. godz. 13.00, komisja nr 1
11 271/23/2024 KW 6 czerwca 2024 r. godz. 14.00, komisja nr 1
12 377/23/2024 KW 6 czerwca 2024 r. godz. 10.00, komisja nr 2
13 218/23/2024 KW 6 czerwca 2024 r. godz. 11.00, komisja nr 2
14 422/21/2024 KW 6 czerwca 2024 r. godz. 09.15, komisja nr 2
15 456/23/2024 KW 6 czerwca 2024 r. godz. 09.30, komisja nr 2
16 328/23/2024 KW 6 czerwca 2024 r. godz. 10.30, komisja nr 2
17 254/2024 KW 6 czerwca 2024 r. godz. 11.30, komisja nr 2
18 459/17/2024 KW 6 czerwca 2024 r. godz. 13.30, komisja nr 1
19 442/20/2024 KW pos KP 6 czerwca 2024 r. godz. 14.00, komisja nr 2
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA
1 186/22/2024 SP 7 czerwca 2024 r. godz. 11.00 komisja nr 2
2 312/23/2024 SP 7 czerwca 2024 r. godz. 10.00 komisja nr 2
3 167/22/2024 SP 7 czerwca 2024 r. godz. 10.30 komisja nr 2
4 241/22/2024 SP pos SW 7 czerwca 2024 r. godz. 09.15 komisja nr 2
5 470/22/2024 SP pos SW 7 czerwca 2024 r. godz. 09.00 komisja nr 2
6 212/22/2024 SPW 7 czerwca 2024 r. godz. 13.00 komisja nr 2
7 290/23/2024 SPW 7 czerwca 2024 r. godz. 12.30 komisja nr 2
8 388/23/2024 SPW 7 czerwca 2024 r. godz. 11.30 komisja nr 2
9 335/22/2024 SPW 7 czerwca 2024 r. godz. 12.00 komisja nr 2
10 260/22/2024 SW 7 czerwca 2024 r. godz. 09.00 komisja nr 1
11 122/22/2024 SW 7 czerwca 2024 r. godz. 11.30 komisja nr 1
12 145/23/2024 SW 10 czerwca 2024 r. godz. 11.30
13 434/23/2024 SW 7 czerwca 2024 r. godz. 09.30 komisja nr 1
14 352/21/2024 SW 7 czerwca 2024 r. godz. 09.15 komisja nr 1
15 22/23/2024 SW 7 czerwca 2024 r. godz. 10.00 komisja nr 1
16 115/19/2024 SW 7 czerwca 2024 r. godz. 12.30 komisja nr 1
17 394/23/2024 SW 10 czerwca 2024 r. godz. 11.00
18 391/23/2024 SW 10 czerwca 2024 r. godz. 12.30
19 173/21/2024 SW 7 czerwca 2024 r. godz. 10.30 komisja nr 1
20 452/19/2024 SW 7 czerwca 2024 r. godz. 12.00 komisja nr 1
21 89/23/2024 SW 7 czerwca 2024 r. godz. 11.00 komisja nr 1
22 296/23/2024 SW 10 czerwca 2024 r. godz. 12.00
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA
1 287/22/2024 EW 6 czerwca 2024 r. godz. 13.00
2 191/23/2024 EW 6 czerwca 2024 r. godz. 12.30
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA DROGOWA
1 121/23/2024 DP 10 czerwca 2024 r. godz. 14.00
2 95/21/2024 DPW 10 czerwca 2024 r. godz. 14.30
3 174/23/2024 DW 10 czerwca 2024 r. godz. 15.00
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA HYDROTECHNICZNA
1 349/22/2024 HW pos KW 7 czerwca 2024 r. godz. 09.00

 

aplikacjaAPLIKACJA MOBILNA „UPRAWNIENIA BUDOWLANE POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA” PRZYGOTOWUJĄCA DO EGZAMINU PISEMNEGO NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W trosce o jakość przygotowania kandydatów do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane Polska Izba Inżynierów Budownictwa opracowała Aplikację Uprawnienia Budowlane UB PIIB, która zapewnia dostęp do aktualnej bazy pytań egzaminacyjnych PIIB i udostępniane są dla Kandydatowi zgodnie ze specjalnością i zakresem jaki wskazał we wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

Aplikacja będzie dostępna wyłącznie dla kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych, którzy zarejestrowali się w systemie rejestracji kandydatów PIIB, złożyli dokumenty w OIIB oraz uiścili pierwszą ratę opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Proces rejestracji i używania aplikacji oraz wszystkie informacje dotyczące produktu znajdują się na stronie: https://uprawnienia.piib.org.pl

Aplikacja będzie dostępna w sklepie Google Play

oraz Apple App Store 


POPRAWKOWY EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - SESJA WIOSENNA 2024

Osoby, które uzyskały negatywny wynik na egzaminie lub nie przystąpiły do egzaminu w poprzednich sesjach, a zamierzają przystąpić do egzaminu,

powinny złożyć wniosek (druk do pobrania) o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu do OKK WOIIB

do 15 marca 2024 r. 

Przesłanie skanu wniosku na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

jest właściwą formą złożenia dokumentu.

 

 

 Uroczyste wręczenie decyzji

o nadaniuuprawnień budowlanych we wszystkich specjalnościach

oraz 

specjalizacji techniczno-budowlanej

dla osób, które ubiegały się o nadanie uprawnień w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2023 roku

odbędzie się 19 stycznia 2024 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Poznań ul. Grudzieniec 10 -  sala konferencyjno-szkoleniowa (parter)

 

 

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO

OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

 

Osoby zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego zapraszamy do składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych (sesja wiosenna 2024 r.) w terminie:

od 3 do 23 stycznia 2024 r.   

(elektroniczna rejestracja będzie uruchomiona 1 stycznia 2024 r.)

w następującym trybie:

1. Zarejestrowanie wniosku w systemie elektronicznym

2. Złożenie wniosku do OKK WOIIB:

- za pośrednictwem poczty/firm kurierskich lub pozostawienie w skrzynce podawczej w siedzibie Izby

Dokumenty należy składać w opisanych teczkach na gumkę.

Rejestracja wniosków oraz wstępne sprawdzenie ich kompletności zostanie przeprowadzone w biurze OKK. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski z dołączonymi załącznikami.

Informacja zwrotna o zarejestrowaniu wniosku i nadanym numerze akt sprawy będzie przesłana na adres mailowy podany w systemie elektronicznym (patrz punk1).

Uwaga!

Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane w systemie elektronicznym (patrz pkt 1) będą zwrócone nadawcy.

Wnioski, które wpłyną do Izby po 23 stycznia 2024 r. będą rozpatrywane w kolejnej sesji egzaminacyjnej tj. jesiennej 2024 r. Decyduje data nadania.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE OPŁAT ZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE Z TYTUŁU NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. 


Uchwałą nr 44/R/22 z dnia 16 listopada 2022 r. Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.
Opłaty są następujące:


- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1200 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1200 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700 zł.


- dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1800 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1800 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1000 zł.

Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się dotychczasową wysokość opłat.