Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zespół ds. Współpracy z Samorządami i Szkolnictwem

Andrzej Kulesa przewodniczący
Mahmoud Hsino  
Adam Korzystka  
Andrzej Piątkowski  
Michał Janiak  
Żaneta Krysztofiak  
Dominika Michalak  
Andrzej Mikołajczak  
Jolanta   Popławska  
Wojciech Ratajczak  
Marian  Walczak