Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ankieta Z Politechniki Poznańskiej

Zwracamy się z prośbą do absolwentów Politechniki Poznańskiej z roczników od 2016 do 2022r. o wypełnienie ankiety.

dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (kierunki studiów: Inżynieria Środowiska, Energetyka, Energetyka przemysłowa i odnawialna)
 
 
 
dla  Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu (kierunek: Budownictwo, Transport)
 
 
 
Ankietowanie zostanie zamknięte 15 listopada br.