Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Aktualności

Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane przeprowadzonego 18 listopada 2022 r.   
Nr testu Wynik testu Minimum punktów do zaliczenia testu Termin egzaminu ustnego
EGZAMIN PISEMNY GODZINA 9.00   
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA   
1 63 57 23 listopada 2022 r. godz. 09.00 komisja nr 1
2 66 57 23 listopada 2022 r. godz. 09.15 komisja nr 1
3 x 57 nieobecność
4 69 57 23 listopada 2022 r. godz. 09.30 komisja nr 1
5 68 57 23 listopada 2022 r. godz. 10.00 komisja nr 1
6 50 45 23 listopada 2022 r. godz. 10.30 komisja nr 1
7 56 45 23 listopada 2022 r. godz. 11.00 komisja nr 1
8 54 45 23 listopada 2022 r. godz. 11.30 komisja nr 1
9 24 23 23 listopada 2022 r. godz. 09.00 komisja nr 2
10 82 68 23 listopada 2022 r. godz. 12.00 komisja nr 1
11 78 68 23 listopada 2022 r. godz. 12.30 komisja nr 1
12 85 68 23 listopada 2022 r. godz. 13.00 komisja nr 2
13 86 68 23 listopada 2022 r. godz. 09.15 komisja nr 2
14 84 68 23 listopada 2022 r. godz. 09.30 komisja nr 2
15 75 68 23 listopada 2022 r. godz. 10.00 komisja nr 2
16 59 68 niedopuszczono
17 79 68 23 listopada 2022 r. godz. 10.30 komisja nr 2
18 74 68 23 listopada 2022 r. godz. 11.00 komisja nr 2
19 68 68 23 listopada 2022 r. godz. 11.30 komisja nr 2
20 75 68 23 listopada 2022 r. godz. 12.00 komisja nr 2
21 45 45 23 listopada 2022 r. godz. 12.30 komisja nr 2
22 52 57 niedopuszczono
23 58 57 24 listopada 2022 r. godz. 09.00 komisja nr 1
24 66 57 24 listopada 2022 r. godz. 09.15 komisja nr 1
25 38 57 niedopuszczono
26 x 57 nieobecność
27 69 57 24 listopada 2022 r. godz. 09.30 komisja nr 1
28 70 57 24 listopada 2022 r. godz. 10.00 komisja nr 1
29 67 57 24 listopada 2022 r. godz. 10.30 komisja nr 1
30 x 57 nieobecność
31 62 57 24 listopada 2022 r. godz. 11.00 komisja nr 1
32 70 57 24 listopada 2022 r. godz. 11.30 komisja nr 1
33 68 57 24 listopada 2022 r. godz. 12.00 komisja nr 1
34 68 57 24 listopada 2022 r. godz. 12.30 komisja nr 1
35 68 57 24 listopada 2022 r. godz. 13.00 komisja nr 1
36 60 57 24 listopada 2022 r. godz. 09.00 komisja nr 2
37 57 57 24 listopada 2022 r. godz. 09.15 komisja nr 2
38 72 57 24 listopada 2022 r. godz. 09.30 komisja nr 2
39 70 57 24 listopada 2022 r. godz. 10.00 komisja nr 2
40 69 57 24 listopada 2022 r. godz. 10.30 komisja nr 2
41 x 57 nieobecność
42 69 57 24 listopada 2022 r. godz. 11.00 komisja nr 2
43 52 57 niedopuszczono
44 54 57 niedopuszczono
45 65 57 24 listopada 2022 r. godz. 11.30 komisja nr 2
46 64 57 24 listopada 2022 r. godz. 12.00 komisja nr 2
47 70 57 24 listopada 2022 r. godz. 12.30 komisja nr 2
48 57 57 24 listopada 2022 r. godz. 13.00 komisja nr 2
49 71 57 25 listopada 2022 r. godz. 09.00 komisja nr 1
50 57 57 25 listopada 2022 r. godz. 09.15 komisja nr 1
51 66 57 25 listopada 2022 r. godz. 09.30 komisja nr 1
52 64 57 25 listopada 2022 r. godz. 10.00 komisja nr 1
53 65 57 25 listopada 2022 r. godz. 10.30 komisja nr 1
54 69 57 25 listopada 2022 r. godz. 11.00 komisja nr 1
55 61 57 25 listopada 2022 r. godz. 11.30 komisja nr 1
56 x 57 nieobecność
57 53 57 niedopuszczono
58 60 57 25 listopada 2022 r. godz. 12.00 komisja nr 1
59 64 57 25 listopada 2022 r. godz. 12.30 komisja nr 1
60 66 57 25 listopada 2022 r. godz. 13.00 komisja nr 1
61 69 57 25 listopada 2022 r. godz. 09.00 komisja nr 2
62 64 57 25 listopada 2022 r. godz. 09.15 komisja nr 2
63 62 57 25 listopada 2022 r. godz. 09.30 komisja nr 2
64 65 57 25 listopada 2022 r. godz. 10.00 komisja nr 2
65 65 57 25 listopada 2022 r. godz. 10.30 komisja nr 2
66 69 57 25 listopada 2022 r. godz. 11.00 komisja nr 2
67 66 57 25 listopada 2022 r. godz. 11.30 komisja nr 2
68 67 57 25 listopada 2022 r. godz. 12.00 komisja nr 2
69 70 57 25 listopada 2022 r. godz. 12.30 komisja nr 2
70 64 57 25 listopada 2022 r. godz. 13.00 komisja nr 2
71 73 57 28 listopada 2022 r. godz. 09.00 komisja nr 1
72 68 57 28 listopada 2022 r. godz. 09.15 komisja nr 1
73 71 57 28 listopada 2022 r. godz. 09.30 komisja nr 1
74 53 57 niedopuszczono
75 70 57 28 listopada 2022 r. godz. 10.00 komisja nr 1
76 68 57 28 listopada 2022 r. godz. 10.30 komisja nr 1
77 65 57 28 listopada 2022 r. godz. 11.00 komisja nr 1
78 66 57 28 listopada 2022 r. godz. 11.30 komisja nr 1
79 68 57 28 listopada 2022 r. godz. 12.00 komisja nr 1
80 71 57 28 listopada 2022 r. godz. 12.30 komisja nr 1
81 68 57 28 listopada 2022 r. godz. 13.00 komisja nr 1
82 62 57 28 listopada 2022 r. godz. 09.00 komisja nr 2
83 56 45 28 listopada 2022 r. godz. 09.15 komisja nr 2
84 45 45 28 listopada 2022 r. godz. 09.30 komisja nr 2
85 54 45 28 listopada 2022 r. godz. 10.00 komisja nr 2
86 49 45 28 listopada 2022 r. godz. 10.30 komisja nr 2
87 47 45 28 listopada 2022 r. godz. 11.00 komisja nr 2
88 39 45 niedopuszczono
89 45 45 28 listopada 2022 r. godz. 11.30 komisja nr 2
90 51 45 28 listopada 2022 r. godz. 12.00 komisja nr 2
91 47 45 28 listopada 2022 r. godz. 12.30 komisja nr 2
92 45 45 28 listopada 2022 r. godz. 13.00 komisja nr 2
93 43 34 29 listopada 2022 r. godz. 09.00 komisja nr 1
94 21 34 niedopuszczono
95 40 34 29 listopada 2022 r. godz. 09.15 komisja nr 1
96 34 34 29 listopada 2022 r. godz. 09.30 komisja nr 1
EGZAMIN PISEMNY GODZINA 13.00   
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA HYDROTECHNICZNA   
1 45 45 30 listopada 2022 r. godz. 09.00
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA DROGOWA   
2 71 57 23 listopada 2022 r. godz. 09.00
3 67 57 23 listopada 2022 r. godz. 09.15
4 68 57 23 listopada 2022 r. godz. 09.30
5 57 57 23 listopada 2022 r. godz. 10.00
6 65 57 23 listopada 2022 r. godz. 10.30
7 62 57 23 listopada 2022 r. godz. 11.00
8 47 57 niedopuszczono
9 69 57 23 listopada 2022 r. godz. 11.30
10 57 57 24 listopada 2022 r. godz. 13.00
11 48 45 24 listopada 2022 r. godz. 09.00
12 71 68 23 listopada 2022 r. godz. 12.00
13 87 68 23 listopada 2022 r. godz. 12.30
14 61 57 24 listopada 2022 r. godz. 09.15
15 62 57 24 listopada 2022 r. godz. 09.30
16 50 45 24 listopada 2022 r. godz. 10.00
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA MOSTOWA   
17 60 57 25 listopada 2022 r. godz. 09.00
18 72 57 25 listopada 2022 r. godz. 09.15
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA - KOLEJOWE OBIEKTY BUDOWLANE   
19 50 57 niedopuszczono
20 43 57 niedopuszczono
21 53 57 niedopuszczono
22 57 57 23 listopada 2022 r. godz. 09.00
23 57 57 23 listopada 2022 r. godz. 09.15
24 59 57 23 listopada 2022 r. godz. 09.30
25 45 45 23 listopada 2022 r. godz. 10.00
26 46 45 23 listopada 2022 r. godz. 10.30
27 26 34 niedopuszczono
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA - SRK   
28 45 45 28 listopada 2022 r. godz. 09.00
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA   
29 60 57 24 listopada 2022 r. godz. 09.00
30 69 57 24 listopada 2022 r. godz. 09.15
31 60 57 24 listopada 2022 r. godz. 09.30
32 64 57 24 listopada 2022 r. godz. 10.00
33 66 57 24 listopada 2022 r. godz. 10.30
34 60 57 24 listopada 2022 r. godz. 11.00
35 34 45 niedopuszczono
36 54 45 24 listopada 2022 r. godz. 11.30
37 45 45 24 listopada 2022 r. godz. 12.00
38 46 45 24 listopada 2022 r. godz. 12.30
39 41 45 niedopuszczono
40 45 45 24 listopada 2022 r. godz. 13.00
41 x 45 nieobecność
42 64 68 niedopuszczono
43 70 68 25 listopada 2022 r. godz. 09.00
44 76 68 25 listopada 2022 r. godz. 09.15
45 69 68 25 listopada 2022 r. godz. 09.30
46 78 68 25 listopada 2022 r. godz. 10.00
47 84 68 25 listopada 2022 r. godz. 10.30
48 x 68 nieobecność
49 76 68 28 listopada 2022 r. godz. 09.00
50 74 68 28 listopada 2022 r. godz. 09.15
51 84 68 28 listopada 2022 r. godz. 09.30
52 61 68 niedopuszczono
53 80 68 28 listopada 2022 r. godz. 10.00
54 x 68 nieobecność
55 69 68 28 listopada 2022 r. godz. 10.30
56 67 57 25 listopada 2022 r. godz. 11.00
57 52 57 niedopuszczono
58 55 57 niedopuszczono
59 52 57 niedopuszczono
60 51 57 niedopuszczono
61 59 57 25 listopada 2022 r. godz. 11.30
62 67 57 25 listopada 2022 r. godz. 12.00
63 66 57 25 listopada 2022 r. godz. 12.30
64 60 57 25 listopada 2022 r. godz. 13.00
65 57 57 28 listopada 2022 r. godz. 11.00
66 64 57 28 listopada 2022 r. godz. 11.30
67 59 57 28 listopada 2022 r. godz. 12.00
68 55 57 niedopuszczono
69 48 57 niedopuszczono
70 68 57 28 listopada 2022 r. godz. 12.30
71 62 57 28 listopada 2022 r. godz. 13.00
72 61 57 29 listopada 2022 r. godz. 09.00
73 66 57 29 listopada 2022 r. godz. 09.15
74 58 57 29 listopada 2022 r. godz. 09.30
75 61 57 29 listopada 2022 r. godz. 10.00
76 68 57 29 listopada 2022 r. godz. 10.30
77 63 57 29 listopada 2022 r. godz. 11.00
78 66 57 29 listopada 2022 r. godz. 11.30
79 57 57 29 listopada 2022 r. godz. 12.00
80 53 57 niedopuszczono
81 66 57 29 listopada 2022 r. godz. 12.30
82 58 57 29 listopada 2022 r. godz. 13.00
83 53 45 30 listopada 2022 r. godz. 09.00
84 58 45 30 listopada 2022 r. godz. 09.15
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA   
85 70 57 29 listopada 2022 r. godz. 09.00
86 70 57 29 listopada 2022 r. godz. 09.15
87 70 57 29 listopada 2022 r. godz. 09.30
88 68 57 29 listopada 2022 r. godz. 10.00
89 58 57 29 listopada 2022 r. godz. 10.30
90 70 57 29 listopada 2022 r. godz. 11.00
91 69 57 29 listopada 2022 r. godz. 11.30
92 55 45 29 listopada 2022 r. godz. 12.00
93 x 45 nieobecność
94 57 45 29 listopada 2022 r. godz. 12.30
95 84 68 30 listopada 2022 r. godz. 09.00
96 77 68 30 listopada 2022 r. godz. 09.15
97 86 68 30 listopada 2022 r. godz. 09.30
98 79 68 30 listopada 2022 r. godz. 10.00
99 68 68 30 listopada 2022 r. godz. 10.30
100 81 68 30 listopada 2022 r. godz. 11.00
101 79 68 30 listopada 2022 r. godz. 11.30
102 63 57 01 grudnia 2022 r. godz. 09.00
103 61 57 01 grudnia 2022 r. godz. 09.15
104 57 57 01 grudnia 2022 r. godz. 09.30
105 71 57 01 grudnia 2022 r. godz. 10.00
106 57 57 01 grudnia 2022 r. godz. 10.30
107 69 57 01 grudnia 2022 r. godz. 11.00
108 69 57 01 grudnia 2022 r. godz. 11.30
109 x 57 nieobecność
110 66 57 01 grudnia 2022 r. godz. 12.00
111 51 57 niedopuszczono
112 67 57 02 grudnia 2022 r. godz. 09.00 komisja nr 1
113 68 57 02 grudnia 2022 r. godz. 09.15 komisja nr 1
114 61 57 02 grudnia 2022 r. godz. 09.30 komisja nr 1
115 69 57 02 grudnia 2022 r. godz. 10.00 komisja nr 1
116 58 57 02 grudnia 2022 r. godz. 10.30 komisja nr 1
117 40 57 niedopuszczono
118 68 57 02 grudnia 2022 r. godz. 11.00 komisja nr 1
119 72 57 02 grudnia 2022 r. godz. 11.30 komisja nr 1
120 57 57 02 grudnia 2022 r. godz. 12.00 komisja nr 1
121 60 57 02 grudnia 2022 r. godz. 09.00 komisja nr 2
122 69 57 02 grudnia 2022 r. godz. 09.15 komisja nr 2
123 68 57 02 grudnia 2022 r. godz. 09.30 komisja nr 2
124 66 57 02 grudnia 2022 r. godz. 10.00 komisja nr 2
125 43 34 02 grudnia 2022 r. godz. 10.30 komisja nr 2
126 44 34 02 grudnia 2022 r. godz. 11.00 komisja nr 2
127 30 34 niedopuszczono
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA TELEKOMUNIKACYJNA   
128 76 68 28 listopada 2022 r. godz. 10.00
129 74 68 28 listopada 2022 r. godz. 10.30
130 62 57 28 listopada 2022 r. godz. 11.00
131 67 57 28 listopada 2022 r. godz. 11.30
132 26 23 28 listopada 2022 r. godz. 12.00

 

 

 

Terminy egzaminów ustnych w sesji jesiennej 2022 r.
dla osób, które pozytywnie zaliczyły test w poprzednich sesjach egzaminacyjnych   
lp nr teczki Specj Termin egzaminu
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA   
1 30/2022 KP 29 listopada 2022 r. godz. 10.00 komisja nr 1
2 182/2022 KP 29 listopada 2022 r. godz. 10.30 komisja nr 1
3 21/2022 KP pos KW 29 listopada 2022 r. godz. 11.00 komisja nr 1
4 414/20/2022 KP pos KW 29 listopada 2022 r. godz. 11.30 komisja nr 1
5 377/21/2022 KP pos KW 29 listopada 2022 r. godz. 12.00 komisja nr 1
6 103/2022 KPW 29 listopada 2022 r. godz. 12.30 komisja nr 1
7 275/2022 KPW 29 listopada 2022 r. godz. 13.00 komisja nr 1
8 72/2022 KPW 29 listopada 2022 r. godz. 09.00 komisja nr 2
9 157/21/2022 KPW 29 listopada 2022 r. godz. 09.15 komisja nr 2
10 278/2022 KPW 29 listopada 2022 r. godz. 09.30 komisja nr 2
11 422/21/2022 KW 29 listopada 2022 r. godz. 10.00 komisja nr 2
12 65/20/2022 KW 29 listopada 2022 r. godz. 10.30 komisja nr 2
13 63/2022 KW 29 listopada 2022 r. godz. 11.00 komisja nr 2
14 34/2022 KW 29 listopada 2022 r. godz. 11.30 komisja nr 2
15 438/20/2022 KW 29 listopada 2022 r. godz. 12.00 komisja nr 2
16 480/2022 KW 29 listopada 2022 r. godz. 12.30 komisja nr 2
17 141/2022 KW 30 listopada 2022 r. godz. 10.00 komisja nr 1
18 193/2022 KW 29 listopada 2022 r. godz. 13.00 komisja nr 2
19 243/21/2022 KW 30 listopada 2022 r. godz. 10.30 komisja nr 1
20 108/2022 KW 30 listopada 2022 r. godz. 11.00 komisja nr 1
21 24/2022 KW 30 listopada 2022 r. godz. 11.30 komisja nr 1
22 338/21/2022 KW 30 listopada 2022 r. godz. 12.00 komisja nr 1
23 160/2022 KW 30 listopada 2022 r. godz. 12.30 komisja nr 1
24 191/2022 KW 30 listopada 2022 r. godz. 09.15 komisja nr 2
25 190/2022 KW 30 listopada 2022 r. godz. 09.30 komisja nr 2
26 120/2022 KW 30 listopada 2022 r. godz. 10.00 komisja nr 2
27 191/21/2022 KW 30 listopada 2022 r. godz. 10.30 komisja nr 2
28 79/2022 KW 30 listopada 2022 r. godz. 11.00 komisja nr 2
29 401/21/2022 KW 30 listopada 2022 r. godz. 11.30 komisja nr 2
30 41/2022 KW 30 listopada 2022 r. godz. 12.00 komisja nr 2
31 375/21/2022 KW 30 listopada 2022 r. godz. 12.30 komisja nr 2
32 303/21/2022 KWo pos SW 30 listopada 2022 r. godz. 13.00 komisja nr 2
33 68/21/2022 KWo pos SW 30 listopada 2022 r. godz. 09.00 komisja nr 2
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA   
1 167/2022 SP 30 listopada 2022 r. godz. 09.30
2 189/2022 SP 30 listopada 2022 r. godz. 10.00
3 90/2022 SP 30 listopada 2022 r. godz. 10.30
4 238/2022 SP pos KPo 30 listopada 2022 r. godz. 11.00
5 325/19/2022 SW 30 listopada 2022 r. godz. 11.30
6 119/2022 SW 30 listopada 2022 r. godz. 12.00
7 165/2022 SW 30 listopada 2022 r. godz. 12.30
8 20/2022 SW 01 grudnia 2022 r. godz. 09.00
9 164/2022 SW 01 grudnia 2022 r. godz. 09.15
10 479/2022 SW 01 grudnia 2022 r. godz. 09.30
11 13/2022 SW 01 grudnia 2022 r. godz. 10.00
12 122/2022 SW 01 grudnia 2022 r. godz. 10.30
13 225/21/2022 SW 01 grudnia 2022 r. godz. 11.00
14 452/19/2022 SW 01 grudnia 2022 r. godz. 11.30
15 324/21/2022 SPW 01 grudnia 2022 r. godz. 12.00
16 10/2022 SPW 01 grudnia 2022 r. godz. 12.30
17 66/21/2022 SPW 02 grudnia 2022 r. godz. 09.00
18 84/20/2022 SPW 02 grudnia 2022 r. godz. 09.15
19 391/21/2022 SPW 02 grudnia 2022 r. godz. 09.30
20 403/20/2022 SPW 02 grudnia 2022 r. godz. 10.00
21 235/2022 SPW 02 grudnia 2022 r. godz. 10.30
22 211/2022 SPW 02 grudnia 2022 r. godz. 11.00
23 372/19/2022 SPW 02 grudnia 2022 r. godz. 11.30
24 208/2022 SPW 02 grudnia 2022 r. godz. 12.00
25 50/2022 SPW 02 grudnia 2022 r. godz. 12.30
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA   
1 481/2022 EW 02 grudnia 2022 r. godz. 11.30 komisja nr 2
2 407/20/2022 EW 02 grudnia 2022 r. godz. 12.00 komisja nr 2
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA DROGOWA   
1 200/21/2022 DP 24 listopada 2022 r. godz. 10.30
2 478/2022 DW 24 listopada 2022 r. godz. 11.00
3 408/21/2022 DW 24 listopada 2022 r. godz. 11.30
4 355/21/2022 DW 24 listopada 2022 r. godz. 12.00
5 95/21/2022 DW 24 listopada 2022 r. godz. 12.30
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA MOSTOWA   
1 1/20/2022 MW pos SW, HW, KW, MWo 25 listopada 2022 r. godz. 09.30
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA HYDROTECHNICZNA   
1 424/21/2022 HW pos SPW,KWo 30 listopada 2022 r. godz. 09.15
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA Kolejowa - SRK   
1 147/2022 Kol SRK W 28 listopada 2022 r. godz. 09.15
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA TELEKOMUNIKACYJNA   
1 203/2022 Tel PW 28 listopada 2022 r. godz. 12.30

 

 

 

 EGZAMINY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Egzamin pisemny (testowy) na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2022 r. dla osób, które otrzymały zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu, odbędzie się 18 listopada 2022 r. w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowa/Grudzieniec 10 (nowy budynek):

- o godz. 9.00 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- o godz. 13.00 dla pozostałych specjalności.

Egzaminy ustne rozpoczną się 23 listopada i potrwają do 2 grudnia 2022 r.
Przeprowadzone zostaną w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!


Wyniki kwalifikacji wniosków o nadanie uprawnień budowlanych złożony na jesienną sesję egzaminacyjną 2022 r.

Sprawy oznaczone "zakwalifikowano" - w połowie października prześlemy zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu.
Sprawy oznaczone jako " w toku" - czekamy na decyzje Komisji Kwalifikacyjnych - będziemy na bieżąco uaktualniać.
Stan aktualny na 13.10.2022 r. godz 09.00
Numer Kwalifikacja
280/2022 zakwalifikowano
281/2022 zakwalifikowano
282/2022 zakwalifikowano
283/2022 zakwalifikowano
284/2022 zakwalifikowano
285/2022 zakwalifikowano
286/2022 zakwalifikowano
287/2022 zakwalifikowano
288/2022 zakwalifikowano
289/2022 zakwalifikowano
290/2022 zakwalifikowano
291/2022 zakwalifikowano
292/2022 zakwalifikowano
293/2022 zakwalifikowano
294/2022 zakwalifikowano
295/2022 zakwalifikowano
296/2022 zakwalifikowano
297/2022 zakwalifikowano
298/2022 zakwalifikowano
299/2022 zakwalifikowano
300/2022 zakwalifikowano
301/2022 zakwalifikowano
302/2022 zakwalifikowano
303/2022 zakwalifikowano
304/2022 zakwalifikowano
305/2022 zakwalifikowano
306/2022 zakwalifikowano
307/2022 zakwalifikowano
308/2022 zakwalifikowano
309/2022 zakwalifikowano
310/2022 zakwalifikowano
311/2022 zakwalifikowano
312/2022 zakwalifikowano
313/2022 zakwalifikowano
314/2022 zakwalifikowano
315/2022 zakwalifikowano
316/2022 zakwalifikowano
317/2022 zakwalifikowano
318/2022 zakwalifikowano
319/2022 zakwalifikowano
320/2022 zakwalifikowano
321/2022 zakwalifikowano
322/2022 zakwalifikowano
323/2022 zakwalifikowano
324/2022 zakwalifikowano
325/2022 zakwalifikowano
326/2022 zakwalifikowano
327/2022 zakwalifikowano
328/2022 zakwalifikowano
329/2022 zakwalifikowano
330/2022 zakwalifikowano
331/2022 zakwalifikowano
332/2022 zakwalifikowano
333/2022 zakwalifikowano
334/2022 zakwalifikowano
335/2022 zakwalifikowano
336/2022 zakwalifikowano
337/2022 zakwalifikowano
338/2022 w toku
339/2022 zakwalifikowano
340/2022 zakwalifikowano
341/2022 zakwalifikowano
342/2022 zakwalifikowano
343/2022 zakwalifikowano
344/2022 zakwalifikowano
345/2022 zakwalifikowano
346/2022 zakwalifikowano
347/2022 zakwalifikowano
348/2022 zakwalifikowano
349/2022 zakwalifikowano
350/2022 zakwalifikowano
351/2022 zakwalifikowano
352/2022 zakwalifikowano
353/2022 zakwalifikowano
354/2022 zakwalifikowano
355/2022 zakwalifikowano
356/2022 zakwalifikowano
357/2022 zakwalifikowano
358/2022 zakwalifikowano
359/2022 zakwalifikowano
360/2022 zakwalifikowano
361/2022 zakwalifikowano
362/2022 zakwalifikowano
363/2022 zakwalifikowano
364/2022 zakwalifikowano
365/2022 zakwalifikowano
366/2022 zakwalifikowano
367/2022 zakwalifikowano
368/2022 zakwalifikowano
369/2022 zakwalifikowano
370/2022 zakwalifikowano
371/2022 zakwalifikowano
372/2022 zakwalifikowano
373/2022 zakwalifikowano
374/2022 zakwalifikowano
375/2022 zakwalifikowano
376/2022 zakwalifikowano
377/2022 zakwalifikowano
378/2022 zakwalifikowano
379/2022 zakwalifikowano
380/2022 zakwalifikowano
381/2022 zakwalifikowano
382/2022 zakwalifikowano
383/2022 zakwalifikowano
384/2022 zakwalifikowano
385/2022 zakwalifikowano
386/2022 zakwalifikowano
387/2022 zakwalifikowano
388/2022 zakwalifikowano
389/2022 zakwalifikowano
390/2022 zakwalifikowano warunkowo
391/2022 zakwalifikowano
392/2022 zakwalifikowano
393/2022 zakwalifikowano
394/2022 zakwalifikowano
395/2022 zakwalifikowano
396/2022 zakwalifikowano
397/2022 zakwalifikowano
398/2022 zakwalifikowano
399/2022 zakwalifikowano
400/2022 zakwalifikowano
401/2022 zakwalifikowano
402/2022 zakwalifikowano
403/2022 zakwalifikowano
404/2022 zakwalifikowano
405/2022 zakwalifikowano
406/2022 zakwalifikowano
407/2022 zakwalifikowano
408/2022 zakwalifikowano
409/2022 zakwalifikowano
410/2022 zakwalifikowano
411/2022 zakwalifikowano
412/2022 zakwalifikowano
413/2022 zakwalifikowano
414/2022 zakwalifikowano
415/2022 zakwalifikowano
416/2022 zakwalifikowano
417/2022 zakwalifikowano
418/2022 zakwalifikowano
419/2022 zakwalifikowano
420/2022 zakwalifikowano
421/2022 zakwalifikowano
422/2022 zakwalifikowano
423/2022 zakwalifikowano
424/2022 zakwalifikowano
425/2022 zakwalifikowano
426/2022 zakwalifikowano
427/2022 zakwalifikowano
428/2022 zakwalifikowano
429/2022 zakwalifikowano
430/2022 zakwalifikowano
431/2022 zakwalifikowano
432/2022 zakwalifikowano
433/2022 zakwalifikowano
434/2022 zakwalifikowano
435/2022 zakwalifikowano
436/2022 zakwalifikowano
437/2022 zakwalifikowano
438/2022 zakwalifikowano
439/2022 zakwalifikowano
440/2022 zakwalifikowano
441/2022 zakwalifikowano
442/2022 zakwalifikowano
443/2022 zakwalifikowano
444/2022 zakwalifikowano
445/2022 zakwalifikowano
446/2022 zakwalifikowano
447/2022 zakwalifikowano
448/2022 zakwalifikowano
449/2022 zakwalifikowano
450/2022 zakwalifikowano
451/2022 zakwalifikowano
452/2022 zakwalifikowano
453/2022 zakwalifikowano
454/2022 zakwalifikowano
455/2022 zakwalifikowano
456/2022 zakwalifikowano
457/2022 zakwalifikowano
458/2022 zakwalifikowano
459/2022 zakwalifikowano
460/2022 zakwalifikowano
461/2022 zakwalifikowano
462/2022 zakwalifikowano
463/2022 w toku
464/2022 zakwalifikowano
465/2022 zakwalifikowano
466/2022 zakwalifikowano
467/2022 zakwalifikowano
468/2022 zakwalifikowano
469/2022 zakwalifikowano
470/2022 zakwalifikowano
471/2022 zakwalifikowano
472/2022 zakwalifikowano
473/2022 zakwalifikowano
474/2022 zakwalifikowano
475/2022 zakwalifikowano
476/2022 zakwalifikowano warunkowo
   
   

POPRAWKOWY EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - SESJA JESIENNA 2022

Osoby, które uzyskały negatywny wynik na egzaminie lub nie przystąpiły do egzaminu w poprzednich sesjach, a zamierzają przystąpić do egzaminu, powinny złożyć wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu do OKK WOIIB

w okresie od 1 do 15 września 2022 r. (druk do pobrania)

Przesłanie skanu wniosku na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

jest właściwą formą złożenia dokumentu.

 

OGŁOSZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO

OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

 

Osoby zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego zapraszamy do składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w terminach:

od 11 lipca 2022 r. do 03 sierpnia 2022 r.   

(elektroniczna rejestracja będzie uruchomiona 01 lipca 2022 r )


w następującym trybie:

1. Zarejestrowanie wniosku w systemie elektronicznym

2. Złożenie wniosku do OKK WOIIB:

- za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich

lub

- w skrzynce podawczej w siedzibie Izby od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, wtorek w godzinach 8.00-17.00

Dokumenty należy składać w opisanych teczkach na gumkę.

Rejestracja wniosków oraz wstępne sprawdzenie ich kompletności zostanie przeprowadzone w biurze OKK. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski z dołączonymi załącznikami.

Informacja zwrotna o zarejestrowaniu wniosku i nadanym numerze akt sprawy będzie przesłana na adres mailowy podany w systemie elektronicznym (patrz punk1) w terminie 5 dni od daty wpływu do Izby teczki osobowej.

Uwaga!

Wnioski nie zarejestrowane w systemie elektronicznym (patrz pkt 1) będą zwrócone nadawcy.

Wnioski, które wpłyną do Izby po 03 sierpnia 2022 r. będą rozpatrywane w kolejnej sesji egzaminacyjnej tj. wiosennej  2023 r. Decyduje data stempla pocztowego.