Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Aktualności

Uprzejmie informuję, że w celu wzajemnego poszanowania czasu pracy i poprawy organizacji przyjmowania wniosków na uprawnienia budowlane osoby ubiegające się o nadanie uprawnień proszone są o wcześniejsze elektroniczne zarejestrowanie się:

Rejestracja osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych sesja jesienna 2019 r.

       

Osoby, które pomimo otrzymania zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu na uprawnienia budowlane lub osoby, które uzyskały negatywny wynik na egzaminie i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek (Druki - załącznik nr 9) o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu do OKK WOIIB w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2019 r.

 

Osoby, które nie były obecne podczas uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w dniu 05 lipca br proszone są o odebranie dokumentu w terminie do 19 lipca 2019 r. 

 

Uprzejmie informujemy, że uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla osób, które pozytywnie zdały egzaminy w sesji wiosennej 2019 r. odbędzie się 05 LIPCA 2019 r. (piątek) w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Dworkowa 14, Poznań, budynek B.

  • o godz. 10.00 dla specjalności sanitarnej i elektrycznej;
  • o godz. 11.30 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  • o godz. 13.00 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie do projektowania, projektowania i kierowania łącznie, kierowania w zakresie ograniczonym oraz dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, drogowej, mostowej, kolejowej oraz instalacyjnej telekomunikacyjnej.