Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Aktualności

 

Uprzejmie informujemy, że w celu wzajemnego poszanowania czasu pracy i poprawy organizacji przyjmowania wniosków na uprawnienia budowlane osoby ubiegające się o nadanie uprawnień proszone są o wcześniejsze elektroniczne zarejestrowanie się.

REJESTRACJA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH SESJA WIOSENNA 2019 R.

 

POPRAWKOWY EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Osoby, które uzyskały negatywny wynik na egzaminie i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, powinny złożyć wniosek (Druki - załącznik nr 9) o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu do OKK WOIIB w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2019 r.