Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

WOIIB

Wigilijne posiedzenie rady

wigilijneposiedzenierady

16 grudnia odbyło się ostatnie w 2014 roku posiedzenie okręgowej rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przed rozpoczęciem obrad przewodniczący WOIIB – inż. Włodzimierz Draber złożył przybyłym członkom rady oraz przewodniczącym organów statutowych Izby życzenia świąteczne i noworoczne oraz podzielił się opłatkiem.

Podczas obrad rady między innymi podjęto uchwały w sprawie:

 • ustalenia daty i miejsca obrad XIV Zjazdu sprawozdawczego WOIIB. Zjazd rozpocznie obrady o godz. 10:00 14 kwietnia 2015 r. w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin przy ul. Władysława Węgorka w Poznaniu. Uchwalono również skład Zespołu organizacyjnego ds. przygotowania XIV Zjazdu WOIIB oraz Harmonogram działań przygotowawczych;
 • przyjęcia Programu działalności WOIIB w 2015 roku;
 • przyjęcia Projektu budżetu WOIIB na rok 2015.

Spotkanie w Izbie z PINB.

Między 19 listopada a 2 grudnia we wszystkich delegaturach odbyły się spotkania przedstawicieli WOIIB z przedstawicielami organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego oraz członkami Izby.
spotkanieWIzbiePINB26 listopada spotkanie takie odbyło się w Poznaniu w siedzibie Izby przy ulicy Dworkowej. Uczestniczyło w nim ponad 20 osób. Rolę gospodarza spotkania pełnił przewodniczący Okręgowej Rady Włodzimierz Draber. Na spotkanie przybyli między innymi: Paweł Łukaszewski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Liliana Buchwald - dyrektor Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, Andrzej Nowicki – zastępca dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i kilku inspektorów powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Ze strony władz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w spotkaniu uczestniczyli wiceprzewodniczący: Jerzy Stroński i Andrzej Mikołajczak oraz przedstawiciele organów.
Przewodniczący Włodzimierz Draber przedstawił działalność Izby od czasu ostatniego zjazdu. Omówił zmiany w przepisach prawa wprowadzone ustawą deregulacyjną, w szczególności zmiany dotyczące sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zwrócił uwagę na istotne zmiany dotyczące rzeczoznawców – od sierpnia tego roku rzeczoznawstwo nie jest już samodzielną funkcją techniczną – nadawanie tytułu rzeczoznawcy jak i prowadzenie rejestrów znajdzie się w gestii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Krótko omówiona została też sprawa zaawansowania prac nad tworzeniem Kodeksu Budowlanego.
Następnie przewodniczący przedstawił działania Izby w zakresie czynnego udziału w targach branżowych (BUDMA, INTERMASZ i INFRATECH) oraz w organizowaniu różnego rodzaju konferencji i warsztatów dla inżynierów.
O konferencji Budownictwo Szpitalne, która organizowana jest cyklicznie co dwa lata opowiedział wiceprzewodniczący Jerzy Stroński. Przedstawił też działania WOIIB w ramach Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych, jednym z dwóch takich gremiów działających w Polsce.
W dalszej części spotkania przewodniczący Włodzimierz Draber poruszył sprawę niejednoznacznej interpretacji przepisów prawa i orzecznictwa sądowego przez poszczególne urzędy.
Rozpoczął dyskusję, w której głos zabierali zarówno urzędnicy jak i inżynierowie. Bogdan Dąbrowski - prawnik WUiA m. Poznania zgłosił wniosek o rozważenie możliwości umieszczenia w zaświadczeniu o przynależności do samorządu zawodowego informacji o zakresie uprawnień budowlanych. Urzędnicy mają czasami problem z interpretacją zakresu uprawnień. W imieniu Izby odpowiedział Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Łukasz Gorgolewski wyjaśniając, że do projektu budowlanego oprócz zaświadczenia składany jest odpis uprawnień gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje więc przenoszenie ich treści do zaświadczeń byłoby dublowaniem. W przypadku wątpliwości (uprawnienia zdobywane w różnych latach różnią się opisem zakresu) urzędy mogą zgłaszać się do Izby gdzie w przypadkach wątpliwych sporne kwestie rozstrzyga Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.
W dalszej części dyskusji pojawiły się tematy związane z wydawaniem pozwoleń na budowę zarówno w przypadku istnienia planów miejscowych jak i w przypadku gdy podstawą jest decyzja o warunkach zabudowy. Zastępca dyrektora WUiA m. Poznania Andrzej Nowicki powiedział, że priorytetem przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę jest to aby nie można jej było podważyć. Świadomość prawna stron biorących udział przedsięwzięciu inwestycyjnym jest coraz większa i ważną sprawą jest takie przygotowanie projektów (również od strony formalno – prawnej a nie tylko technicznej) by inwestycje mogły być realizowane. W dyskusji pojawił się też temat etyki zawodowej projektantów. Sprawę przedstawiła dyrektor WAA-B w Starostwie Powiatowym Liliana Buchwald podając za przykład projekty domów jednorodzinnych o powierzchniach często przekraczających kilkaset metrów kwadratowych. Inwestor występuje o pozwolenie na budowę takiego obiektu mając decyzję o warunkach zabudowy (dobre sąsiedztwo itp.) na taki rodzaj obiektu a potem z pomocą projektanta buduje obiekt, który po odbiorze przekształca na budynek o zupełnie innej funkcji. Prowadzi to do nieładu urbanistycznego i rujnowania wspólnej przestrzeni co widać najwyraźniej w gminach podmiejskich.
Mówiono też o dużych inwestycjach w mieście, których efektem są obiekty nie zawsze udane. Potrzebne jest szeroko rozumiane współdziałanie organów administracji i nadzoru budowlanego z organami samorządu zawodowego. Warto byłoby podjąć działania zmierzające do prowadzenia konsultacji przed podjęciem decyzji o budowie dużych obiektów, które wpisują się w obraz miasta na wiele lat.
Konkluzją dyskusji było stwierdzenie, że spotkania takie są potrzebne i powinny się odbywać bo dzięki nim praca na styku inżynier – urzędnik może przebiegać sprawniej.


Krystyna Chocianowicz

Egzaminy na uprawnienia budowlane

21 listopada 2014 r. do egzaminu na uprawnienia budowlane w WOIIB w Poznaniu przystąpiło 179 osób w tym:egzaminy1

 1. w specjalności konstrukcyjno- budowlanej – 69 osób, negatywny wynik uzyskały 3 osoby (jedna osoba w zakresie do kierowania robotami budowlanymi i 2 osoby w zakresie do projektowania i kierowania łącznie);
 2. w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – 5 osób, wszystkie osoby uzyskały pozytywny wynik egzaminu;
 3. w specjalności inżynieryjnej drogowej – 10 osób, negatywny wynik uzyskały 3 osoby (dwie osoby w zakresie do kierowania robotami budowlanymi i 1 osoba w zakresie do projektowania i kierowania łącznie);
 4. w specjalności inżynieryjnej mostowej – 6 osób, wszystkie osoby uzyskały pozytywny wynik egzaminu;
 5. w specjalności instalacyjnej sanitarnej – 40 osób, negatywny wynik uzyskało 17 osób (14 osób w zakresie do kierowania robotami budowlanymi, 1 osoba w zakresie do projektowania  oraz 2 osoby w zakresie do projektowania i kierowania łącznie);
 6. w specjalności instalacyjnej elektrycznej – 35 osób, negatywny wynik uzyskały 3 osoby (3 osoby w zakresie do kierowania robotami budowlanymi);
 7. w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 10 osób, negatywny wynik uzyskały 3 osoby (2 osoby w zakresie do kierowania robotami budowlanymi i 1osoba w zakresie do projektowania);
 8. w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej – 4 osoby, negatywny wynik uzyskały 2 osoby (1 osoba w zakresie do kierowania robotami budowlanymi, 1 osoba w zakresie do projektowania).

W sumie 31 osób nie uzyskało kwalifikacji do przystąpienia do egzaminu ustnego, który odbywał się w Izbie w dniach: 26 listopada – 3 grudnia 2014 r.

BRAMA POZNANIA – Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego

ichot
Budynek ICHOT. Zdj. Mariusz Lis

W czwartek 6 listopada br., w Interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, odbyły się VII warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa”.
W spotkaniu, organizowanym przez naszą Izbę we współpracy z Okręgową Izbą Architektów, wzięło udział około 130 osób. Gośćmi tegorocznej edycji byli projektanci obiektu z Pracowni Ad Artis Architects Emerla Wojda z Krakowa - zdobywcy nagrody im. Jana Baptysty Quadro za rok 2013.
Zespół prezentujący projekt i opowiadający o jego realizacji tworzyli: architekci  Arkadiusz Emerla i Wojtek Kasinowicz, projektant konstrukcji Marcin Matoga, projektant instalacji sanitarnych i wentylacji Ireneusz Żmuda oraz projektant instalacji elektrycznych i niskoprądowych Marek Sadowski.
Architekt Wojtek Kasinowicz omówił ideę koncepcji budynku od chwili udziału w konkursie poprzez kolejne fazy pracy nad projektem a branżyści przedstawili swoją pracę w kontekście zadań z jakimi musieli się zmierzyć by uzyskać zamierzony przez autorów architektury efekt końcowy.
Budynek tak ascetyczny w architektonicznej formie był obiektem skomplikowanym konstrukcyjnie i instalacyjnie. Po prezentacji uczestnicy warsztatów mogli zadać pytania i porozmawiać z autorami projektu w czasie spotkania przy kawie w kuluarach.
Spotkanie poprowadzili Katarzyna Weiss z Izby Architektów i Łukasz Gorgolewski z Izby Inżynierów Budownictwa.
Szerszą relację z warsztatów wraz z materiałem zdjęciowym będzie można przeczytać w najbliższym wydaniu Biuletynu.

Krystyna Chocianowicz

IV Konferencja „Budownictwo Szpitalne”

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa co 2 lata organizuje swoją sztandarową konferencje naukowo-techniczną związaną z problemami budownictwa szpitalnego nadają im tytuły szczegółowe najbardziej aktualne w danym okresie działania kolejna IV Konferencja „Budownictwo Szpitalne” otrzymała podtytuł „Nowoczesne technologie a oszczędność energii”. Odbyła się 16 października b.r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod patronatem rektorów Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Jacka Wysockiego i Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego. Patronat medialny objęła regionalna telewizja WTK .
Konferencję prowadzili wspólnie: dr n.med. Adam Mikstacki z ramienia Uniwersytetu Medycznego i mgr inż. Jerzy Stroński z ramienia Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prowadzący wyrazili uznanie z powodu dużego zainteresowania tematyką konferencji wśród sfer medycznych jak i budowlanych czy architektonicznych, czego dowodem była dobra frekwencja wynosząca ponad 170 osób z terenu całej zachodniej Polski. Budującym był fakt, że wśród uczestników było dużo przedstawicieli szpitali powiatowych, wojewódzkich czy specjalistycznych.
1Przed przystąpieniem do części merytorycznej podziękowano za wsparcie sponsorom tj. firmom: SKANSKA, BREVITER, STRUKTUM, EVIROTECH, ALVO MEDICAL, RAMT wręczając ich przedstawicielom pamiątkową statuetkę z wydrukiem nazwy i terminu przeprowadzenie konferencji.
Co chwilę jesteśmy bombardowani przez media informacjami o dramatycznej sytuacji w polskiej służbie zdrowia, olbrzymim zadłużeniu szpitali, opóźnieniach w wypłacaniu pensji, kolejkach czy też o brakach sprzętowych i wykorzystaniu przestarzałej infrastruktury, co często doprowadza do zaniedbań, w skrajnych przypadkach może doprowadzić do tragedii.
Decydenci opracowują kolejne programy naprawcze, społeczeństwo zaś w tym samym czasie permanentnie w płaconych podatkach pośrednio partycypuje w spłacie należności coraz bardziej zadłużających się placówek medycznych. Paradoksalnie, mało kto zwraca uwagę na fakt, że duże oszczędności można uzyskać dzięki profesjonalnemu podejściu do zarządzania oraz skutecznym wykorzystaniu dostępnego finansowania i nowych możliwości, jakie daje znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych, a przede wszystkim... dzięki zmianie myślenia decydentów, zarządzających i personelu szpitalnego na etapie projektu, realizacji inwestycji i eksploatacji obiektów szpitalnych.
Podczas konferencji wygłoszono 11 referatów.

 1. Sztuka łączenia technologii i przestrzeni w architekturze szpitala- prof. P.P. dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz - Sipińska - Pracownia architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich.
 2. Współczesne systemy monitorowania pacjentów w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. - dr n. medycznych Adam Mikstacki – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 3.  Oszczędności a standaryzacja w gazach medycznych - Paweł Olejniczak – BREVITER
 4. Wzrost znaczenia i roli gazów czystych w budownictwie szpitalnym - mgr inż. Tomasz Wietrzykowski - Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
 5. Szkody pozamedyczne- dr n. med. Krzysztof Kordel - Prezes Izby Lekarskiej.
 6. Problemy eksploatacyjne instalacji klimatyzacji bloków operacyjnych - prof. nadzw. PP dr hab. inż. Tomasz Mróz.
 7. Modułowe rozwiązania i integracja technologii medycznej podstawą projektowania nowoczesnych bloków operacyjnych. Doświadczenia firmy ALVO MEDICAL Sp. z o.o Sp. K. dr Marek Miądowicz- Dyrektor projektu Sale Operacyjne.
 8. Racjonalne zarządzanie wyrobami medycznymi z uwzględnieniem przepisów prawnych .- mgr inż. Daniel Świątko - TUV Rheinland.
 9. Anatomia sukcesu inwestycyjnego szpitala - kluczowe problemy we współpracy Zamawiający Wykonawca - mgr inż. Jacek Nowak - Envirotech.
 10. Projektowanie i wykonawstwo w aspekcie późniejszej eksploatacji- Monika Tomaszewska – STRUKTUM SJ Sp. z o.o.
 11. Finansowanie inwestycji medycznych w perspektywie 2014-2020 - mgr Jadwiga Twardowska –Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią.

2Wykład prof. P.P. dr hab. inż. arch. Ewy Pruszewicz – Sipińskiej- Pracownia architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich był świetnym wprowadzeniem do dyskusji na temat sztuki łączenia technologii i przestrzeni w architekturze szpitala. Zauważyła, że realizacja funkcji obiektów szpitalnych uwarunkowana jest, zapewnieniem w poszczególnych pomieszczeniach odpowiedniego (wg autorskiej definicji) komfortu klimatycznego. Wymagania w zakresie parametrów komfortu są tutaj zróżnicowane: część pomieszczeń wymaga jedynie wentylacji, część klimatyzacji, natomiast pewna grupa pomieszczeń oddziałów sterylnych (zespoły sal operacyjnych) wymaga odpowiedniej czystości mikrobiologicznej powietrza
W dalszej części na przykładzie realizacji nowoczesnych koncepcji architektonicznych szpitali w Polsce i na świecie stwierdziła, że słusznemu dążeniu do uzyskania najnowocześniejszych pod względem technicznym i technologicznym rozwiązań projektowych, musi towarzyszyć troska o samopoczucie pacjenta traktowanego jako podmiot działań twórczych architekta (na przykładzie schematu sali operacyjnej).
3W wykładzie dr Marka Miądowicza z firmy ALVO Medical mieliśmy okazję zobaczyć najnowocześniejsze realizacje sal operacyjnych. Ostatnimi czasy przymiotnik "hybrydowy" pojawia się coraz częściej. Hybrydowe są samochody, układy, łodzie a nawet manicure. Termin "hybryda" oznacza połączenie, w jeden układ rozwiązań na pierwszy rzut oka ze sobą niewspółgrających. Tak też jest w przypadku hybrydowych sal operacyjnych, będących scaleniem konwencjonalnej sali operacyjnej i gabinetu do zabiegów o niskim stopniu inwazji.
Szpitale w Stanach Zjednoczonych, po mimo szeroko pojętego kryzysu prześcigają się w inwestowaniu w sale operacyjne nowego typu. Na chwilę obecną dysponuje nimi nieco poniżej 100 szpitali. Również Polska dysponuje taką techniką Hybrydowe sale można znaleźć w wielu polskich szpitalach. Szacuje się, że ta liczba wzrośnie. Zastanawiać może przyczyna, dla której ministerstwa i zarządy szpitali są gotowe inwestować miliony dla modernizacji obecnych pomieszczeń.
W tym jednym miejscu istnieje możliwość wykonywania zarówno mało inwazyjnych zabiegów, jak również otwartych operacji serca Dzięki czemu jednocześnie można leczyć serce i naczynia krwionośne. W każdej chwili istnieje opcja zmiany metody operacji. Przy komplikacjach w czasie zabiegu zwiększa to szanse powodzenia procedury. Wyobraźmy sobie, że podczas standardowej koronarografii coś poszło nie tak. Praktycznie natychmiast istnieje możliwość otwarcia klatki piersiowej i operowania. Nad wszystkim czuwa wykwalifikowany zespół, składający się z personelu medycznego wielu specjalizacji. Są to m. in. kardiolodzy inwazyjni, chirurdzy w tym kardiochirurdzy, radiolodzy, pielęgniarki czy też anestezjolodzy. Podstawą, na której opiera się hybrydowa sala operacyjna, oprócz specjalistów jest dostępny sprzęt.
Porównanie hybrydowej sali operacyjnej do statku kosmicznego nie powinno nikogo dziwić. Już lista podstawowego wyposażenia jest imponująca: stół operacyjny, aparat do znieczulania, monitor parametrów życiowych, monitor głębokości znieczulenia, kolumna anestezjologiczna, system lamp operacyjnych, rentgenowski aparat śródoperacyjny z ramieniem C, nowoczesny angiograf do badań serca i naczyń, respiratory, sztuczne płucoserca, specjalny system klimatyzacyjny, kamery, czy też wózki z całym arsenałem narzędzi chirurgicznych.
Żadne z wymienionych urządzeń nie znalazło się tam przypadkowo. Oświetlenie LED tworzy mniej ciepła stół operacyjny jest w pełni ruchomy, tak by można było go dostosować do własnych potrzeb.
C - kształtny aparat obraca się o 360 stopni dla większej dokładności, a kamery i system video pozwalają obserwować operację części zespołu i studentom dla uniknięcia tłoku przy stole. Skoro są plusy, to muszą istnieć minusy. Największą wadą a jednocześnie sporą przeszkodą w popularyzacji hybrydowych sal operacyjnych są koszty. W szpitalu w Nowej Soli sięgnęły 4,5 mln złotych a w USA są to sumy rzędu 1,5-9 mln dolarów. Jest to cena modernizacji obecnych zasobów szpitali. Oprócz zakupu nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu obejmuje ona przebudowę istniejących pomieszczeń szpitalnych. Tradycyjne sale są za małe, a ich sufity zbyt niskie. Renowacje sponsorowane są przez Ministerstwo Zdrowia a także prywatne osoby.
4Czas na werdykt. Obiektywnie oceniając hybrydowe sale operacyjne, lista wad nie jest długa. Skoro celem jest zwiększenie skuteczności operacji i zmniejszenie ryzyka infekcji są to słuszne inwestycje. Choć nikomu nie życzę potrzeby skorzystania z tego nowego dobrodziejstwa technologicznego, sama świadomość, że nie tylko dr House ma do niego dostęp, polscy lekarze też, uspokaja i pokazuje, że nie jesteśmy w szpitalnym ogonie. A dowodem na to jest realizacja hybrydowych sal operacyjnych prze polską firmę ALVO.
Po zakończeniu wygłoszenie referatów wywiązała się ożywiona dyskusja dotycząca nie tylko projektowania szpitali ale także realizacji inwestycji i występujących na tym etapie trudności formalno –prawnych. Krytycznie oceniono działania  Prawa zamówień publicznych jako hamulca w doborze wykonawców  i preferowania najniższej ceny.
Podsumowując należy podkreślić trafiony dobór 11 tematów przeznaczonych w referatach jak i ciekawe ich przedstawienie przez autorów. Zarówno środowisko medyczne jak i budowlane potwierdzają konieczność kontynuowania tego typu Konferencji przede wszystkim w świetle rozwoju technologicznego przez konieczność budowy w najbliższych latach nowych szpitali i modernizacji już istniejących .
Przewidujemy, że kolejna konferencja „Budownictwa szpitalne” odbędzie się w październiku 2016 r.

Mirosława Ogorzelec
Jerzy Stroński

Spotkania w Poznaniu oraz delegaturach

Zapraszamy  wszystkich  zainteresowanych  członków  Izby  na  spotkania  w  Poznaniu  i  delegaturach  z  Przewodniczącym Okręgowej Rady  WOIIB, delegatami, Powiatowymi Inspektorami  Nadzoru Budowlanego, Naczelnikami  Wydziałów Architektury i Budownictwa.

Miejscowość  Data Godz. Adres Miejsce
Kalisz 19 listopada 2014r.  13:00 NOT w Kaliszu, ul. Rumińskiego 2  sala 6
Konin 24 listopada 2014r. 13:00 Starostwo Powiatowe w Koninie, al.1Maja 9  Sala Konferencyjna
 Piła 25 listopada 2014r.  13:00 NOT w Pile, ul. Browarna 19 sala 117
Poznań 26 listopada 2014r. 13:00 Poznań, ul. Dworkowa 14 budynek B
Leszno 27 listopada 2014r. 13:00 Zespół  Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie, ul. 1 Maja 1 budynek B
Gniezno 2 grudnia 2014r. 13:00 Dom Rzemiosła w Gnieźnie,  ul. Tumska 15 Sala Reprezentacyjna