Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO WOIIB.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uprzejmie informuje, że z dniem 01-09-2015 r. zaprzestaje wystawiania i wysyłania zaświadczeń o przynależności do WOIIB, w tradycyjnej formie papierowej. Każde zaświadczenie wystawione po tym terminie, będzie dostępne jedynie w serwisie internetowym PIIB w wersji elektronicznej w formie pliku PDF.

W wyjątkowych przypadkach, na indywidualną prośbę zainteresowanego członka naszej Izby, zaświadczenia elektroniczne w wersji papierowej będą generowane przez biuro WOIIB i wysyłane drogą listowną lub odbierane osobiście.

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w maju i czerwcu br. przeprowadziła egzaminy pisemne i ustne dla osób, które ubiegały się o uprawnienia budowlane.
15 maja 2015 r. do egzaminu pisemnego przystąpiło łącznie 310 osób, z czego egzamin ten zdało 277 osób, co stanowi 89,35% zdających.
Do egzaminu ustnego, który odbył się w dniach od 20 maja 2015 r. do 01 czerwca 2015 r. przystąpiło 307 osób (w tym 32 osoby tylko do powtórnego egzaminu ustnego), a wynik pozytywny uzyskały 262 osoby, co stanowi 85,34% w tym:

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  99 osób, 
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej 5 osób
w specjalności inżynieryjnej drogowej 14 osób,
w specjalności inżynieryjnej mostowej 7 osób,
w specjalności inżynieryjnej kolejowej 12 osób,
w specjalności instalacyjnej sanitarnej 74 osoby,
w specjalności instalacyjnej elektrycznej 49 osób,
w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej 2 osoby.

Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym zaliczyły w sesji  wiosennej 2015 r. – 262 osoby.

1Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 2015 r. odbyło się 30 czerwca 2015 r. w siedzibie Izby w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14. Przewodniczący WOIIB – inż. Włodzimierz Draber i przewodniczący OKK – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski wręczyli decyzje:

  • o godz. 10:00 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • o godz. 11:30 w specjalności instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej telekomunikacyjnej oraz inżynieryjnej kolejowej,
  • o godz. 13:00 w specjalności inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej i instalacyjnej elektrycznej.

Każda uroczystość rozpoczynała się od uhonorowania grawertonami z naniesioną decyzją o nadaniu uprawnień osób, które najlepiej zdały egzaminy w danej specjalności. Nagrody książkowe otrzymywali najstarsi najlepiej zdający, którzy rozszerzali swoje uprawnienia.

Godz. 10:00
Specjalność konstrukcyjno-budowlana
1. mgr inż. Sebastian Dubas,
2. mgr inż. Marcin Jagiełka,
3. mgr inż. Marcin Popiół,
4. mgr inż. Laura Wróbel.
Nagroda książkowa: inż. Krzysztof Antkowiak

Godz. 11:30
Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
1. mgr inż. Jacek Komodziński,
Specjalność instalacyjna sanitarna
2. mgr inż. Rafał Pawłowski,
3. mgr inż. Karol Rezlewicz,
4. mgr inż. Radosław Ratajczak.
Nagroda książkowa: mgr inż. Marek Nagodziński

Godz. 13:00
Specjalność inżynieryjna drogowa
1. mgr inż. Krzysztof Nawrocki,
Specjalność instalacyjna elektryczna
2. mgr inż. Piotr Latosi,
3. mgr inż. Jakub Krause,
4. mgr inż. Sławomir Ławniczak.
Nagroda książkowa: mgr inż. Ryszard Jenek.

Wszystkim, którzy uzyskali uprawnienia budowlane gratulujemy i życzymy wielu inżynierskich sukcesów w codziennej pracy zawodowej.

Po kliknięciu w wytłuszczoną godzinę wręczania decyzji pojawi się katalog ze zdjęciami.

REGATY ŻEGLARSKIE

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału
w I Regatach Żeglarskich Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski w klasie Omega.

Czytaj więcej...