Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

WOIIB

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB w sesji jesiennej 2014 r. przyjęła łącznie 234 wnioski o nadanie uprawnień budowlanych, w tym 159 wniosków o przeprowadzenie kwalifikacji,
w tym 2 wnioski w specjalności architektonicznej przekazano do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w związku z wejściem w życie w dniu 10 sierpnia 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Przeprowadzono kwalifikację w następujących specjalnościach:

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 66 wniosków,
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej 5 wniosków,
w specjalności inżynieryjnej drogowej 7 wniosków,
w specjalności inżynieryjnej mostowej 5 wniosków,
w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych 8  wniosków,
w specjalności instalacyjnej sanitarnej 36 wniosków,
w specjalności instalacyjnej elektrycznej 26  wniosków,
w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej 4 wnioski

oraz 77 wniosków na egzamin pisemny i ustny z poprzednich postępowań.

Do egzaminu pisemnego w sesji jesiennej 2014 r. przystąpiło łącznie 179 osób, z czego egzamin ten zdało 148 osób, co stanowi 82,68%.
Do egzaminu ustnego przystąpiło 177 osób, a wynik pozytywny uzyskały 143 osoby, co stanowi 80,79%.
Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym zaliczyły w sesji jesiennej 2014 r. – 143 osoby.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w sesji jesiennej 2014 r. odbyło się w piątek 09 stycznia 2015 r. w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14.
Decyzje wręczali: przewodniczący WOIIB – inż. Włodzimierz Draber i przewodniczący OKK – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski.
W uroczystości udział wzięli: sekretarz OKK – dr inż. Daniel Pawlicki, dyr. biura WOIIB – Balbina Konieczna oraz pracownice OKK: Anna Głębocka i Anna Karpowicz.

o godz.10:00 dla specjalności: konstrukcyjno – budowlanej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej drogowej i inżynieryjnej mostowej. Najlepsze wyniki z egzaminów uzyskali i zostali uhonorowani grawertonem z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych:
- mgr inż. Paweł Górecki     spec. kontr.- bud.,           
- mgr inż. Maciej Samulak     spec. kontr.- bud.,           
- mgr inż. Barbara Włochal     spec. kontr.- bud.,           
- mgr inż. Marcin Kalisz     spec. hydrotechn.,    
- mgr inż. Hubert Kinal     spec. drogowa.        
Nagrodą książkową - mgr inż. Andrzej Tomkowiak – spec. hydrotechn.

o godz.12:00 dla specjalności: instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej telekomunikacyjnej i inżynieryjnej kolejowe Najlepsze wyniki z egzaminów uzyskali i zostali uhonorowani grawertonem z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych:

- inż. Elżbieta Janik        spec. inst. sanit.,
- mgr inż. Przemysław Siuda    spec. inst. sanit.,
- mgr inż. Bartłomiej Pauś    spec. inst. elektr.,        
- mgr inż. Maciej Zdrenka    spec. inst. elektr.,        
- mgr inż. Szymon Stasik           spec. inż. kolejowa.
Nagrodą książkową - mgr inż. Henryk Sobka - spec. inst. sanit.

Wszystkim, którzy uzyskali uprawnienia budowlane gratulujemy i życzymy wielu inżynierskich sukcesów w codziennej pracy zawodowej.

Galeria zdjęć z uroczystości w katalogach: Godz. 10.00 i Godz. 12.00.