Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenia

 Retransmisja szkolenia online WOIIB i CUTOB PZITB: „Projekt z 9.11.2021. zmiany Rozporządzenia ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie– czy istotnie je upraszcza? – RETRANSMISJA”

Rozpoczęcie: 26.11.2022 r. 08:00

Zakończenie: 29.11.2022 r. 23:50

LINK REJESTRACYJNY


Retransmisja szkolenia online WOIIB i CUTOB PZITB: „Wypadki przy pracy w budownictwie – RETRANSMISJA”

Rozpoczęcie: 01.12.2022 r. 08:00

Zakończenie: 04.12.2022 r. 23:50

LINK REJESTRACYJNY