Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenia

14.03.2023 r. (wtorek), godz. 16:00 – 20:00 - szkolenie online WOIIB i PZITS O/Wlkp.

TEMAT: Studium przypadku realizacji inwestycji w formule „Projektuj – buduj”

LINK REJESTRACYJNY 


Retransmisja szkolenia online WOIIB i PZITB: „Stal zbrojeniowa wg aktualnych norm w Polsce i Europie – charakterystyka, znakowanie, certyfikaty – RETRANSMISJA”

Rozpoczęcie: 11.03.2023 r. 08:00

Zakończenie: 14.03.2023 r. 23:50

LINK REJESTRACYJNY


Retransmisja szkolenia online WOIIB: „Przeciwpożarowe wyroby budowlane - obrót i stosowanie (deklaracje właściwości użytkowych) – RETRANSMISJA”

Rozpoczęcie: 18.03.2023 r. 08:00

Zakończenie: 21.03.2023 r. 23:50

LINK REJESTRACYJNY 


23.03.2023 r. (czwartek), godz. 16:00 – 20:00 - szkolenie online WOIIB i SEP Oddział Poznański

TEMAT: Przepięcia i ochrona przepięciowa w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych

LINK REJESTRACYJNY 


31.03.2023 r. (piątek), godz. 10:00 – 15:00 – szkolenie STACJONARNE WOIIB i SITWM w Poznaniu

Temat: „Prawo wodne – nowe regulacje prawne”
Miejsce szkolenia: budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Piątkowska 94 C

Prowadzący szkolenie: mgr inż. Lucyna Osuch-Chacińska

Zapisy na szkolenie poprzez link rejestracyjny SITWM


 20.04.2023 r. (czwartek), godz. 10:00 – 14:00 - szkolenie online WOIIB i PZITS O/Wlkp.

TEMAT: 1.Strefy izolacyjne i ochronne obiektów oraz obszarów i ich znaczenie dla czystości powietrza i komfortu życia; 2.Rola zieleni w miastach dla małej retencji i zmian klimatycznych

LINK REJESTRACYJNY