Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenia

 
UWAGA, PROSZĘ ZAPOZNANIE SIĘ:
 
 

07 września 2021, wtorek, godzina 16:00 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu
„Polski standard BIM – organizacja procesu, standaryzacja dokumentów, definicje ról i kompetencji, odpowiedzialność” – dr  inż. Monika Siewczyńska
„Konstrukcje murowe w BIM – modelowanie i analiza konstrukcyjna” – dr inż. Monika Siewczyńska
LINK REJESTRACYJNY 


09 września 2021, czwartek, godzina 16:00 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu
Problemy certyfikacji energetycznej" – dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP
„Certyfikacja ekologiczna i nowoczesne metody wykonania obiektów budowlanych” – dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP
LINK REJESTRACYJNY 


16 września 2021, czwartek, godzina 16:00 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu - ODWOŁANE
„Eurokody 1 w budownictwie – bieżące aktualizacje, nowe podejście w ustalaniu obciążeń środowiskowych” – dr inż. Mariusz Gaczek


21 września 2021, wtorek, godzina 16:00 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu
„Ekspertyzy hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie w procesie inwestycyjnym w zróżnicowanych warunkach gruntowo-wodnych na terenie Wielkopolski” – dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM, dr Maciej Troć
LINK REJESTRACYJNY 


23 września 2021, czwartek, godzina 16:00 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu
„Zastosowania betonu natryskowego (torkretu) w pracach naprawczych i przy tworzeniu nowych rozwiązań architektonicznych na przykładach estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp. i budowy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie” – prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
LINK REJESTRACYJNY 


28 września 2021, wtorek, godzina 16:00 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu
„Omówienie nieprawidłowości w wykonywaniu zawodu zaufania publicznego w budownictwie, inżynier budownictwa w nowej sytuacji rynkowej – obowiązki i odpowiedzialność” – mgr. inż. Zbigniew Augustyniak
LINK REJESTRACYJNY 


30 września 2021, czwartek, godzina 16:00 – szkolenie WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu
„Współczesne rozwiązania wyposażenia technicznego budownictwa komunikacyjnego” – dr inż. arch. Roman Pilch
„Budownictwo ekologiczne – studium wybranych nowoczesnych technologii i praktycznych rozwiązań, poprawiających efektywność ekologiczną budynku” – mgr inż. Michał Majcherek
LINK REJESTRACYJNY