Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenia

Retransmisja szkolenia online WOIIB i PZITS O/Wlkp.

nt. „Technologie stosowane w małych oczyszczalniach ścieków”

w terminie od 2024-03-02 08:00 do 2024-03-05 

LINK REJESTRACYJNY


II retransmisja szkolenia online WOIIB i Rzecznika Patentowego nt. „Ochrona własności przemysłowej w Polsce”

w terminie od 2024-03-08 godz. 08:00 do 2024-03-11 godz. 23:50

LINK REJESTRACYJNY


Szkolenie stacjonarne WOIIB i SITWM O/Poznań
nt. ”Prawo wodne – zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych” – mgr inż. Lucyna Osuch-Chacińska

Termin: 11.04.2024 r. godz. 10:00 - 15:00

Miejsce: sala A100 w budynku Katedry Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 50, Poznań

Program:

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych;

- budowa zbiorników szczelnych oraz rozsączających w kontekście obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

- zasady naliczania opłat za zrzuty wód deszczowych i roztopowych.

UWAGA: LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA.

Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniu, o którym będzie decydować kolejność zgłoszeń, mają członkowie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, członkowie SITWM, pracownicy i studenci UPP oraz pracownicy RZGW.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio przez SITWM O/Poznań, a warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w szkoleniu jest zapisanie się na listę elektroniczną TUTAJ 

Szkolenie jest bezpłatne dla członków WOIIB, dla członków SITWM mających uregulowane składki za I kwartał 2024 oraz pracowników i studentów UPP.

Pozostałe osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu są zobowiązane uiścić opłatę w wysokości 20 zł na konto: SITWM ZO Poznań 69 9068 1013 0161 5351 4010 7049.


 Szkolenie online WOIIB i SEP O/Poznański 14.03.2024 r. (czwartek), godz. 16:00-20:00

nt. „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz zasilanie urządzeń p.poż. - zagadnienia wybrane”

LINK REJESTRACYJNY


Retransmisja szkolenia online WOIIB i Kancelarii Prawnej

nt. „Kierownik budowy jako uczestnik procesu budowlanego”

w terminie od 2024-03-16 08:00 do 2024-03-19 23:50

LINK REJESTRACYJNY