Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenia

 

22.06.2022 r. (środa), godz. 10:00-14:00 - szkolenie online WOIIB i CUTOB PZITB w Poznaniu

TEMAT: Geotechnika – badania podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa

LINK REJESTRACYJNY


28.06.2022 r. (wtorek), godz. 16:00-20:00 - szkolenie online WOIIB i PZITS

TEMAT: 1. Analiza kosztów i korzyści z obiektów błękitno-zielonej infrastruktury, 2. Wykorzystanie wód opadowych

LINK REJESTRACYJNY