Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

IMG 105417 listopada 2022 r. w delegaturze Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lesznie odbył się Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Siedzibę przy ul. Dekana odwiedziło liczne grono osób, które zadawały wiele szczegółowych pytań związanych z procesem budowlanym, przepisami prawa budowlanego, bezpieczeństwem pożarowym oraz wymaganiami jakie musi spełniać obiekt budowlany. Pytania dotyczyły również dokumentacji, nowoczesnych materiałów i technologii.

Na pytania odpowiadali inspektorzy nadzoru budowlanego i administracji budowlanej Urzędu Miasta Leszna oraz Starostwa Powiatowego, służby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazali też kierownicy budów i projektanci z wieloletnim stażem.

 

Dziękujemy wszystkim za przybycie i miłą atmosferę.