Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WARSZTATY DLA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH

1mSekcja Rzeczoznawstwa Zespołu ds. Procesów Budowlanych WOIIB zorganizowała 26 listopada 2018 r. seminarium szkoleniowe, które odbyło się w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, przy ul. Dworkowej 14 w budynku B. 

 

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

W warsztatach uczestniczyło 36 osób.