Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

WAŻNA INFORMACJA dot. III TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO

ikony tenis

III TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR
Przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu

Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB informuje, że w związku z małą ilością zgłoszeń na trzeci Turniej Tenisa Ziemnego „singlowego” dwuszczeblowego, organizatorzy zrezygnowali z przeprowadzania eliminacji przez Delegatury i Biuro WOIIB przechodząc bezpośrednio do Finału, który odbędzie się 7 września, bądź 7 i 8 września 2019 r. w zależności od warunków atmosferycznych. 

TERMIN NA ZGŁOSZENIA ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 10.07.2019 r.

 

Miejscem rozgrywek finałowych będą korty Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego w Solcu Wlkp. k/ Środy Wlkp.

Eliminacje będą organizowane przez Delegatury Izby w terminie do 30 czerwca 2019 r., a finał odbędzie się 7 września, bądź 7 i 8 września 2019 r. w zależności od warunków atmosferycznych. Miejscem rozgrywek finałowych będą korty Wiejskiego Towarzystwa Tenisowego w Solcu Wlkp. k/ Środy Wlkp.

UWAGA!

Szczegółowe informacje na temat Turnieju, w tym grafik terminów i miejsc rozgrywek, znajdują są w regulaminie dostępnym poniżej:

Regulamin III Turnieju Tenisa Ziemnego - aktualizacja 18-04-2019 r. (plik pdf)

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 maja br. na podstawie złożonego formularza i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem (plik pdf)

 

Dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać e-mailem (lub złożyć osobiście) do odpowiedniego organizatora tj. danej Delegatury WOIIB lub Siedziby WOIIB w zależności od miejsca zamieszkania (szczegóły w załączniku do regulaminu).

 

Koszt udziału w Turnieju:

- czynni członkowie WOIIB i goście 50,00 zł/osoba