Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

Szkolenie w Poznaniu "Nowoczesne technologie i materiały poprawiające parametry akustyczne pomieszczeń" WOIIB + CUTOB-PZITB
Wtorek, 18 Czerwiec 2019, 16:00 - 19:00
Odsłon : 85