Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kalendarz wydarzeń

ZEBRANIE WYBORCZE IOR Poznań ul. Węgorka 20
Środa, 17 Listopad 2021, 17:00 - 20:00
Odsłon : 133
CZŁONKOWIE ALFABETYCZNIE OD S-Ż