Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Rejestracja osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych
sesja wiosenna 2022 r.

Terminy nie wyświetlane są terminami już zajętymi

(wszystkie pola muszą być uzupełnione)