Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 40 2018 wybór skarbnik Rady i zastępcy

z dnia 2018-04-23Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie: powołania Skarbnika i zastępcy Skarbnika Okręgowej Rady WOIIB.

Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych w trybie tajnym wyborów Okręgowa Rada WOIIB stwierdza, że na Skarbnika Okręgowej Rady WOIIB został wybrany Pan Kazimierz Ratajczak, a na zastępcę Skarbnika został wybrany Pan Tomasz Buczkowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót