Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady WOIIB nr od 1/15 do 6/15 w sprawach członkowskich

z dnia 2015-01-30Uchwała nr 1.1÷16/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia członków WOIIB

Uchwała nr 2/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia członków WOIIB

Uchwała nr 3.1÷6/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wznowienia członkostwa w WOIIB

Uchwała nr 4.1÷24/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zawieszenia członków WOIIB

Uchwała nr 5.1÷5/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Uchwała nr 6.1÷3/15 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Powrót