Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady WOIIB nr od 7/15 do 13/15 w sprawach członkowskich

z dnia 2015-02-27Uchwała nr 7.1÷43/15 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia członków WOIIB

Uchwała nr 8/15 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia członków WOIIB

Uchwała nr 9/15 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia członków WOIIB

Uchwała nr 10.1÷8/15 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wznowienia członkostwa w WOIIB

Uchwała nr 11.1÷14/15 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zawieszenia członków WOIIB

Uchwała nr 12.1÷5/15 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Uchwała nr 13.1÷8/15 z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

 

Powrót