Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady WOIIB nr od 38/15 do 43/15 w sprawach członkowskich

z dnia 2015-04-29Uchwała nr 38.1÷15/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia członków WOIIB

Uchwała nr 39/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia członków WOIIB

Uchwała nr 40.1÷9/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wznowienia członkostwa w WOIIB

Uchwała nr 41.1÷18/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zawieszenia członków WOIIB

Uchwała nr 42/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Uchwała nr 43.1÷2/15 z dnia 29 kwietnia 2015r.w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

 

Powrót