Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady WOIIB nr od 44/15 do 48/15 w sprawach członkowskich

z dnia 2015-05-29Uchwała  nr 44.1÷15/15 w  sprawie  przyjęcia  członków  WOIIB

Uchwała  nr 45.1÷12/15 w  sprawie  wznowienia  członkostwa  w  WOIIB

Uchwała  nr 46.1÷15/15 w  sprawie  zawieszenia  członków  WOIIB

Uchwała  nr 47/15 w  sprawie  skreślenia  z  listy  członków  WOIIB

Uchwała  nr 48.1÷3/15 w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

 

Powrót