Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała 33/21 - zatwierdzenie uchwały nr 6/P/21 Prezydium Rady z dnia 09.02.2021r. - preliminarzy XX Zjazdu WOIIB

z dnia 2021-03-02

Załączniki
uchwała 33/21
załącznik do uchwały 33/21


Powrót