Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała 28/22 zatwierdzenie uchwały nr 11/P/22 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 15.02.2022r. w sprawie przyjęcia Preliminarza finansowego XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego WOIIB.

z dnia 2022-03-15

Załączniki
uchwała 28/22
załącznik do uchwały 28/22


Powrót