Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała 35/22 zatwierdzenie Zasad finansowania szkoleń organizowanych przez WOIIB we współpracy ze Stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i PIIB oraz zasady dofinansowania szkoleń organizowanych przez podmioty inne niż WOIIB, PIIB i Stowarzysz

z dnia 2022-03-15

Załączniki
uchwała 35/22
załącznik do uchwał 35/22


Powrót