Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Testowy egzamin pisemny na uprawnienia budowlane - wiosna 2023 r.

Egzaminy202126 maja 2023 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyły się pisemne egzaminy na uprawnienia budowlane. 

O godz. 9:00, w do testu przystąpiło 120 zdających na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

O godz. 13:00 rozpoczął się egzamin dla pozostałych specjalności. Do pisemnych zmagań przystąpiły: 20 osób ze specjalności inżynieryjnej drogowej, 2 osoby ze specjalności hydrotechnicznej, 52 osoby ze specjalności instalacyjnej elektrycznej, 74 osoby ze specjalności instalacyjnej sanitarnej, 6 osób ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 5 osób ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, 2 osoby ze specjalności inżynieryjnej mostowej i 4 osoby ze specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej.

Łącznie do testowego egzaminu pisemnego w sesji wiosennej 2023 r. przystąpiło 285 osób.
Egzaminy ustne będą się odbywać od 31 maja 2023 r. w budynku A przy ul. Dworkowej 14.