Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Długość praktyk

Kierunek (profil) wymaganego wykształcenia technicznego oraz czasokres i zakres niezbędnej praktyki zawodowej, upoważniających do ubiegania się o uprawnienia budowlane, określa art. 14 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.

Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach wymienionych wyżej wymaga:

1) do projektowania bez ograniczeń

 1. ukończeniastudiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności i
 2. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
 3. odbycia rocznej praktyki na budowie.

2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

 1. ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności i
 2. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
 3. odbycia rocznej praktyki na budowie.

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

 1. ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności i odbycia półtorarocznej praktyki na budowie lub
 2. ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności i odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

 1. ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności i odbycia półtorarocznej praktyki na budowie lub
 2. ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności i odbycia półtorarocznej praktyki na budowie lub
 3. ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności i odbycia trzyletniej praktyki na budowie lub
 4. posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym związanym z budownictwem na poziomie technika i odbycia czteroletniej praktyki na budowie.

5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

 1. ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
 2. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
 3. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.

6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

 1. ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności
 2. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
 3. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.

Wymagane wykształcenie

Wykaz wykształcenia odpowiedniego (O) i pokrewnego (P) dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O).
 2. Uprawnienia budowlane w zakresie ograniczonym:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - ukończone studia magisterskie na kierunku w zakresie:
  1. architektury lub architektury i urbanistyki (P);
  2. inżynierii środowiska (P);
  3. budownictwa hydrotechnicznego (P);
  4. inżynierii i gospodarki wodnej (P);
  5. melioracji (P).


- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa(O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku w zakresie:
  1. architektury lub architektury i urbanistyki (P)
  2. inżynierii środowiska (P);
  3. budownictwa hydrotechnicznego (P);
  4. inżynierii i gospodarki wodnej (P);
  5. melioracji (P) lub

- posiadania tytułu zawodowego technika budownictwa(O) lub
- posiadania tytułu zawodowego mistrza w zawodzie:

 1. murarz (O);
 2. murarz-tynkarz (O);
 3. cieśla (O).

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA MOSTOWA

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku w zakresie budownictwa (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku w zakresie budownictwa (O).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
        1) technika drogownictwa (O);
        2) technika budownictwa (O);
        3) technika dróg i mostów kolejowych (O).

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA DROGOWA

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku w zakresie budownictwa (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwa (O).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
       1) technika drogownictwa (O);
       2) technika budownictwa (O);
       3) technika dróg i mostów kolejowych (O).

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA W ZAKRESIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
        1) budownictwa (O);
        2) transportu (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) budownictwa (O);
       2) transportu (O).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) budownictwa (O);
       2) transportu (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) budownictwa (O);
       2) transportu (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) budownictwa (O);
       2) transportu (O) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
       1) technika budownictwa (O);
       2) technika dróg i mostów kolejowych (O).

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA W ZAKRESIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) transportu (O);
       2) elektrotechniki (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
  1) transportu (O);
  2) elektrotechniki (O) lub
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
      1) automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania (P);
    2) elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie systemów sterowania (P).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
          1) transportu (O)
          2) elektrotechniki (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
          1) transportu (O);
          2) elektrotechniki (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
         1) transportu (O);
         2) elektrotechniki (O) lub
  - ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
      1) automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania (P);
    2) elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie systemów sterowania (P) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
       1) technika automatyka sterowania ruchem kolejowym (O);
       2) technika transportu kolejowego (O);
     3) technika elektryka urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym (O).
 
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA HYDROTECHNICZNA

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
      1) budownictwa hydrotechnicznego (O);
      2) inżynierii i gospodarki wodnej (O);
      3) melioracji (O);
      4) budownictwa (O);
      5) inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O).
 2. Uprawnienia budowlane w zakresie ograniczonym:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
      1) budownictwa hydrotechnicznego (O);
      2) inżynierii i gospodarki wodnej (O);
      3) melioracji (O);
      4) budownictwa (O);
    5) inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O).


- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
        1) budownictwa hydrotechnicznego (O);
        2) inżynierii i gospodarki wodnej (O);
        3) melioracji (O);
        4) budownictwa (O);
    5) inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) budownictwa hydrotechnicznego (O);
       2) inżynierii i gospodarki wodnej (O);
       3) melioracji (O);
       4) budownictwa (O);
    5) inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
      1) budownictwa hydrotechnicznego (O);
      2) inżynierii i gospodarki wodnej (O);
      3) melioracji (O);
      4) budownictwa (O);
   5) inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O)
  - posiadania tytułu zawodowego:
      1) technika budownictwa (O);
      2) technika inżynierii środowiska i melioracji (O);
      3) technika budownictwa wodnego (O);
      4) technika melioracji wodnych (O);
      5) technika budownictwa wodnomelioracyjnego (O).

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA WYBURZENIOWA

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone kierunki studiów w zakresie:

1) budownictwa (O);
2) górnictwa i geologii umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż (O);
3) inżynierii wojskowej (O).

 

 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH
- do projektowania
 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
      1) telekomunikacji (O);
      2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
      3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
   4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
       5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
      1) telekomunikacji (O);
      2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
      3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
   4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
      5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O).
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
     1) informatyki (P);
     2) miernictwa elektrycznego i programowania sterowników (P);
     3) inżynierii elektrycznej (P);
     4) elektrotechniki (P).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
        1) telekomunikacji (O);
      2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
        3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
    4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
        5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
        1) telekomunikacji (O);
      2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
        3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
    4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
        5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
         1) telekomunikacji (O),
         2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),
         3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),
         4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),
         5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O)
  - ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku w zakresie:
         1) informatyki (P),
         2) miernictwa elektrycznego i programowania sterowników (P),
         3) inżynierii elektrycznej (P),
         4) elektrotechniki (P),
  - posiadania tytułu zawodowego technika telekomunikacji (O).

 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) inżynierii środowiska (O),
       2) energetyki (O),
       3) inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),
       4) wiertnictwa nafty i gazu (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) inżynierii środowiska (O),
       2) energetyki (O),
       3) inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),
       4) wiertnictwa nafty i gazu (O) lub
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (P).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie
       1) inżynierii środowiska (O),
       2) energetyki (O),
       3) inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),
       4) wiertnictwa nafty i gazu (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie
       1) inżynierii środowiska (O),
       2) energetyki (O),
       3) inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),
       4) wiertnictwa nafty i gazu (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
        1) inżynierii środowiska (O),
        2) energetyki (O),
        3) inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),
        4) wiertnictwa nafty i gazu (O) lub
  - ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku w zakresie budownictwa (P) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
        1) technika urządzeń sanitarnych (O),
        2) technika energetyka (O),
        3) technika inżynierii środowiska i melioracji (O),
        4) technika gazownictwa (O) albo
  - posiadania tytułu zawodowego mistrza w zawodzie:
       1) monter instalacji gazowych (O),
       2) monter sieci gazowych (O),
       3) monter instalacji i urządzeń sanitarnych (O),
       4) monter sieci cieplnych (O),
       5) monter sieci wodnych i kanalizacyjnych (O),
       6) monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych (O)
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

-do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) elektrotechniki (O),
       2) inżynierii elektrycznej (O),
       3) elektroenergetyki (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie 
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) elektrotechniki (O),
       2) inżynierii elektrycznej (O),
       3) elektroenergetyki (O) lub
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) energetyki (P),
       2) elektroniki (P),
       3) elektroniki i telekomunikacji (P),
       4) transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów (P),
       5) elektrycznego transportu szynowego (P),
       6) miernictwa elektrycznego i programowania sterowników (P),
       7) automatyki i robotyki (P). 

-do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) elektrotechniki (O),
       2) inżynierii elektrycznej (O),
       3) elektroenergetyki (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) elektrotechniki (O),
       2) inżynierii elektrycznej (O),
       3) elektroenergetyki (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
        1) elektrotechniki (O),
        2) inżynierii elektrycznej (O),
        3) elektroenergetyki (O) lub
  - ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku studiów w zakresie :
       1) energetyki (P),
       2) elektroniki (P),
       3) elektroniki i telekomunikacji (P),
       4) transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów (P),
       5) elektrycznego transportu szynowego (P),
       6) miernictwa elektrycznego i programowania sterowników (P),
       7) automatyki i robotyki (P) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
       1) technika elektryka (O),
       2) technika elektroenergetyka transportu szynowego (O),
       3) technika elektryka kolejowych sieci elektroenergetycznych (O) albo
  - posiadania tytułu zawodowego mistrza w zawodzie elektryk (O).

 

Objaśnienia:
(O) - wykształcenie odpowiednie,
(P) - wykształcenie pokrewne.

Rodzaje uprawnień budowlanych nadawanych przez Izbę

Uprawnienia budowlane są udzielane do:

 1. projektowania
 2. kierowania robotami budowlanymi
 3. łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Okręgowe izby inżynierów budownictwa udzielają uprawnień budowlanych w specjalnościach:

1) konstrukcyjno-budowlanej,

2) inżynieryjnej mostowej,

3) inżynieryjnej drogowej,

4) inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

5) inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

6) inżynieryjnej hydrotechnicznej,

7) wyburzeniowej,

8) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

9) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

10) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W ramach specjalności mogą być wyodrębnione specjalizacje techniczno-budowlane.

UPRAWNIENIA SPECJALIZACJA RZECZOZNAWSTWO

UPRAWNIENIA SPECJALIZACJA RZECZOZNAWSTWO

Treść do uzupełnienia

Podkategorie

OFERTA PRACY

Agencja rekrutacyjna HR Spot na zlecenie Klienta z branży budowlanej, w związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukuje osoby na stanowisko:

Inżynier Budowy

(praca stacjonarna)

Miejsce pracy: Śrem

Liczba miejsc pracy: 1

Stanowisko podlega pod Dział Ofertowania.

Zakres obowiązków:

- koordynowanie inwestycji pod względem technicznym,

- nadzór nad realizacją harmonogramu robót budowlanych,

- prowadzenie korespondencji z wykonawcami,

- raportowanie postępu prac, - współpraca z kierownikiem budowy,

- sporządzanie przedmiarów robót,

- sporządzanie kosztorysów ofertowych, wykonawczych i podwykonawczych,

- prowadzenie negocjacji,

- kompletowanie oferty.

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe

– min. I stopnia (w zakresie budownictwa ogólnego)

- min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,

- mile widziane posiadanie doświadczenia w dziale ofertowania,

- mile widziane posiadanie uprawnień wykonawczych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- znajomość programu AutoCad, Word, Exel,

- bardzo dobra organizacja pracy własnej,

- solidność, terminowość,

- prawo jazdy kat. B

Klient oferuje:

- stabilne zatrudnienie na cały etat w oparciu o umowę o pracę,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość zdobycia praktyki w zakresie budownictwa konstrukcyjno-budowlanego,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- możliwość uczestniczenia w realizacji interesujących projektów,

- pracę pełną wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie,

- przyjazną atmosferę pracy w zespole profesjonalistów,

- niezbędne narzędzia pracy.

Aplikacje proszę wysyłać za pośrednictwem formularza aplikacyjnego umieszczonego na stronie:

http://www.hrspot.pl/oferta,inzynier_budowy,11

Osoby zainteresowane informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnie prowadzonej rekrutacji, a także przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Magdalena Fijas HR Spot z siedzibą w Dąbrówce, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Magdalena Fijas HR Spot z siedzibą w Dąbrówce. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

www.hrspot.pl / tel. 882-156-479 

Magdalena Fijas HR Spot / www.hrspot.pl / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.