Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

1m

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB zorganizowała egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2018 r. Do testowego egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane zakwalifikowano 272 osoby. 23 listopada w auli Politechniki Poznańskiej do egzaminu przystąpiło 269 osób. Pozytywny wynik uzyskały 223 osoby.

 

Do egzaminu ustnego dołączyło 81 osób z poprzednich sesji egzaminacyjnych. Łącznie 304 osoby będą zdawać ustny egzamin. Od 28 listopada do 07 grudnia w siedzibie WOIIB trwały egzaminy ustne. 220 osób, co stanowiło 79,82 % wszystkich zdających, uzyskało decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych w sesji jesiennej 2018 roku. W poszczególnych specjalnościach wyglądało to następująco:

• konstrukcyjno– budowlana: 91 osób;
• inżynieryjna drogowa: 25 osób;
• inżynieryjna mostowa: 6 osób;
• inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych: 4 osoby;
• inżynieryjna hydrotechniczna: 1 osoba;
• instalacyjna telekomunikacyjna: 3 osoby;
• instalacyjna sanitarna: 56 osób;
• instalacyjna elektryczna: 34 osoby.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbyło się w siedzibie WOIIB 11 stycznia 2019 roku. Decyzje wręczali: przewodniczący Rady WOIIB – mgr inż. Jerzy Stroński i przewodniczący OKK WOIIB – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski.

O godz. 10:00 wręczono decyzje w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Plik ZIP z fotografiami.


O godz. 11:30 wręczono decyzje w specjalności: inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej kolejowej, instalacyjnej elektrycznej. Pilk ZIP z fotografiami.


O godz. 13:00 wręczono decyzje w specjalności: instalacyjnej telekomunikacyjnej i instalacyjnej sanitarnej. Plik ZIP z fotografiami.