Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

EGZAMINY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

8

17 maja 2019 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, o godz. 10:00 prof. Wiesław Buczkowski – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB dał sygnał do rozpoczęcia egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w wiosennej sesji 2019 roku. Do egzaminu przystąpiło 290 inżynierów z różnych specjalności:

  • 148 ze specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
  • 21 ze specjalności inżynieryjnej drogowej;
  • 3 ze specjalności inżynieryjnej mostowej;
  • 11 ze specjalności inżynieryjnej kolejowej – kolejowe obiekty budowlane;
  • 1 ze specjalności inżynieryjnej kolejowej – SRK;
  • 1 ze specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej;
  • 56 ze specjalności instalacyjna sanitarna;
  • 46 ze specjalności instalacyjna elektryczna;
  • 3 ze specjalności instalacyjnej – telekomunikacyjna.

Egzaminy ustne zaplanowane są w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 w dniach: 22 – 31.05.2019 r.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!