Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu

staze info

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.

Projekt Finansowany z funduszy unijnych

Dzięki inicjatywie Miasta Poznań, 792 uczniów techników i szkół branżowych z terenu MOF Poznania, może zyskać niezbędne doświadczenia zawodowe już w te wakacje!

Każdy z uczniów ma do zrealizowania 150 godzin płatnego stażu/praktyki. Mamy możliwość sfinansowania staży i praktyk uczniom kilkunastu branż, w tym budownictwo, produkcja, logistyka, reklama, automotive, branża elektryczna, hotelarstwo, geodezja, czy informatyka.

Szczegółowe informacje na temat Projektu www.staze-info.pl