Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Artykuły

Biuletyn nr 56

 

okladka56 

Ściągnij biuletyn w postaci pliku PDF

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:

1. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – cz. II. Krótka historia 2012-2017.

2. Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
3. Spotkanie członków WOIIB z Nadzorem Budowlanym i Administracją Architektoniczno-Budowlaną.
4. Inżynierowie WOIIB w Gazoporcie i na moście Oresund..
5. Wywiad z mgr inż. Balbiną Konieczną, dyrektorem biura WOIIB.
6. Wydarzyła się w naszej Izbie.

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:

1. XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB.
2. Konferencje naukowo-techniczne Oddziału Poznańskiego SEP podczas targów EXPOPOWER 2017.
3. Konkurs EKOLIDER – XVII edycja, rok 2017.


KOMENTARZE:
1. Zadbaj o komfort cieplny i bezpieczeństwo w twoim domu.
2. Międzynarodowy Hotel Studencki.
3. Trwa likwidacja reklamowych samowoli w Poznaniu.
4. Plan szkoleń.

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa działa już 15 lat. Pierwszy Zjazd Założycielski naszej Izby odbył się w maju 2002 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W trakcie tego Zjazdu, delegaci wybrali organy Izby a przewodniczącym samorządu wybrano Mariana Krzysztofiaka - przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego WOIIB. Jubileusz 15-lecia będziemy obchodzić razem z Dniem Budowlanych we wrześniu bieżącego roku.

15 maja, przewodniczący centralnych i okręgowych władz Izby Architektów RP i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się w siedzibie MIB, żeby dyskutować o odpowiedzialności zawodowej, etyce zawodowej i projektowanym przez MIB Kodeksie urbanistyczno-budowlanym oraz wzmocnieniu samorządów zawodowych. Organizatorami tego spotkania z samorządami byli: wiceminister Tomasz Żuchowski i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer. Głównymi tematami tego spotkania były: rola samorządu zawodowego oraz rozwiązywanie problemów związanych z wykonywaniem zawodu i dbanie o standard etyczny członków izb.  

W kwietniu i maju, jak co roku, spotkaliśmy się w delegaturach na zebraniach z członkami naszej Izby oraz z przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Wnioski z tych spotkań to propozycje, jakie powinniśmy wziąć pod uwagę w dalszej działalności naszej Izby.

W dniach 23-24 czerwca br. odbył się XVI Zjazd Krajowy PIIB. Wnioski i postulaty dotyczyły obowiązującego prawa oraz spraw związanych z wykonywaniem zawodu, spraw, które intrygują nasze środowisko. Debacie przysłuchiwali się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. 
 
26 i 27 czerwca 2017 r., w Centrum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, wspólnie  z Polskim Komitetem Geotechniki byliśmy współorganizatorami Międzynarodowej Konferencji Geotechnicznej. 
30 czerwca uroczyście wręczyliśmy 234 osobom decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji wiosennej 2017 r. 

W dniach od 7 do 9 września br. odbędzie się XIX Konferencja w Wałczu, podczas której, jak zawsze, odbędą się warsztaty nadzoru budowlanego oraz omawiane będą tematy dotyczące rewitalizacji obiektów budowlanych. 
Po raz drugim w tym roku, organizujemy Konferencję Programową WOIIB, w terminie krótszym niż 6 miesięcy przed kolejnym zjazdem WOIIB. W konferencji powinni brać udział: delegaci na zjazd WOIIB, pozostali członkowie organów WOIIB, członkowie organów PIIB będący członkami WOIIB, w tym delegaci na zjazd krajowy. Konferencja będzie miała charakter otwarty dla członków WOIIB.  Konferencja odbędzie się 24 października 2017 roku, o godz. 10:00, w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, przy ul. Węgorka 20. 

W IV kwartale odbędą się zebrania wyborcze delegatów na kolejny Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy WOIIB. Terminy zebrań zostaną ustalone w najbliższym czasie. 

W listopadzie, wspólnie z architektami, zorganizujemy warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa”. 

To tylko niektóre z wydarzeń, które już się odbyły i zapowiedzi tych, które wkrótce będą miały miejsce w naszej Izbie. Zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej, ponieważ tam, Koleżanki i Koledzy, znajdziecie pełną informację o naszej działalności. 
 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Rady WOIIB
inż. Włodzimierz Draber