Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Artykuły

Biuletyn nr 55

 

okladka55 

Ściągnij biuletyn w postaci pliku PDF

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:
1. XVI Zjazd WOIIB.
2. Sprawozdanie z działalności OKR WOIIB.
3. Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego.
4. Robocza wizyta delegacji WOIIB w Nancy.
5. Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodowych.
6. Wydarzyła się w naszej Izbie.

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:

1. Rozważania o etyce.
2. Inżynierze, zanim podpiszesz – pomyśl.
3. Bałtyk Tower – Poznań.
4. Kolejny odcinek drogi ekspresowej S5 już otwarty.
5. Konkurs budowlany rozstrzygnięty.

KOMENTARZE:
1. Podsumowanie sondażu internetowego.
2. Studenckie portfele.
3. Działalność PINB miasta Poznania gwarantem zapewnienia budowlanego porządku.
4. Plan szkoleń.

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Za nami trzeci rok czwartej kadencji WOIIB i w tym roku jesienią będziemy wybierać nowych delegatów na kolejny zjazd sprawozdawczo-wyborczy. 4 kwietnia 2017 roku obradował – XVI Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas Zjazdu podsumowano działalność naszego samorządu zawodowego. Ocena działalności Izby wypadła pozytywnie, o czym świadczą głosowania nad sprawozdaniami wszystkich organów i udzielone Radzie WOIIB absolutorium. W czasie obrad zatwierdzono Plan pracy oraz uchwalono Budżet WOIIB na 2017 rok.

Nasz Zjazd zaszczycili zaproszeni goście, między innymi: Wojciech Jankowiak - wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Piotr Florek - senator Rzeczypospolitej, Ryszard Zaczyński - reprezentujący euro posłankę Krystynę Łybacką, Tadeusz Dziuba - poseł na Sejm Rzeczypospolitej, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Tomasz Mróz - dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, Zbigniew Kledyński – wiceprezes PIIB, Prezydenta Miasta Poznania reprezentował Andrzej Nowicki, oraz wielu znamienitych Gości współpracujący z WOIIB.

16 marca odbyła się w Warszawie konferencja przygotowana przez PIIB pt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”, Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB  podsumowując przebieg konferencji podkreślił, że inicjatywa ta spotkała się z uznaniem zarówno osób uczestniczących w konferencji, jak i  środowiska budowlanego. Zagadnienia związane z etyką zawodową mają dla inżynierów budownictwa szczególne znaczenie, zwłaszcza że  wykonują zawód zaufania publicznego. Jest to priorytet dla naszych dalszych działań. Przesłanie konferencji będzie realizowane i rozwijane w kolejnych latach działalności naszego samorządu zawodowego.

W kwietniu, maju i czerwcu, jak co roku, spotkamy się w delegaturach na zebraniach z członkami naszej Izby oraz z przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Pierwsze zebranie odbyło się już 28 kwietnia w Gnieźnie. Wnioski wynikające z tych zebrań delegaci WOIIB będą mogli przedstawić na Krajowym Zjeździe PIIB w Warszawie, który odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2017 roku.

2017 rok jest szczególnym rokiem, ponieważ w tym roku obchodzimy Jubileusz 15-lecia powstania WOIIB. Jubileusz ten przypada w maju, ale będziemy go obchodzić 29 września 2017 roku łącznie z Wielkopolskim Dniem Budowlanych. Szczegóły dotyczące tych obchodów przedstawimy w następnym Biuletynie WOIIB.

W dniach 20-22 marca delegacja WOIIB odbyła roboczą wizytę we Francuskiej Federacji Budownictwa w Nancy. Celem tej wizyty było zacieśnienie dalszej współpracy pomiędzy naszymi izbami i ustalenie planu działania na lata następne. W trakcie naszego pobytu wręczyliśmy zaproszenia przedstawicielom Francuskiej Federacji Budownictwa na nasz Jubileusz 15-lecia. Zaproszenia zostały przyjęte.

W maju rozpoczynamy w naszej Izbie egzaminy na uprawnienia budowlane, a w czerwcu nastąpi uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych nowym adeptom sztuki budowlanej.

W dniach 23-27 maja Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa tradycyjnie wraz z poznańskim oddziałem SEP, współorganizuje konferencje techniczne podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich EXPOPOWER 2017.

Kwiecień, maj i czerwiec to okres dużej aktywności WOIIB i w związku z tym zapraszam naszych członków do szerokiego udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Z okazji zbliżającego się sezonu urlopowego życzę Koleżankom i Kolegom dobrego wypoczynku.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Rady WOIIB
inż. Włodzimierz Draber