Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PETYCJA W SPRAWIE PRAC NAD USTAWAMI DOTYCZĄCYMI SEKTORA BUDOWLANEGO

logo

Realizując prośbę Administratora Grupy Sensowna Praca dla Inżynierów Budownictwa WOIIB informuje Państwa, że opracowana została petycja w sprawie prac nad ustawami dotyczącymi sektora budowlanego.

Aktualnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju trwają intensywne prace nad ustawami dotyczącymi zawodów architekta i inżyniera budownictwa oraz ustawy Prawo Budowlane.

Zarówno Polska Izba Inżynierów Budownictwa, stowarzyszenia, związki i inne organizacje zrzeszające inżynierów budownictwa podkreślają ich potencjalnie szkodliwy wpływ na pracę inżynierów, jak również pogorszenie warunków funkcjonowania całego sektora budowlanego.

 

Chcąc podkreślić wyraźny sprzeciw środowiska inżynierskiego wobec proponowanych zmian w prawie, opracowana została petycja internetowa (na Grupie Facebookowej Sensowna Praca dla Inżynierów Budownictwa), która jest inicjatywą oddolną inżynierów budownictwa:  www.citizengo.org .

Rozważcie Państwo, czy nie warto poprzeć tej inicjatywy!.