Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

INFORMACJA Z URZĘDU MIASTA - MAPY ZASADNICZE

UM

Na prośbę Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania WOIIB przypomina, że preferowaną formą kopii mapy zasadniczej składanej wraz z wnioskami o wydanie decyzji (ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunki zabudowy) w postępowaniach prowadzonych przez WUiA UM jest dokument elektroniczny (wymóg formalny załącznika 1 egz. mapy zasadniczej - pierwsza pozycja załączników do wniosku).


Dodatkowo uprzejmie informujemy, że złożenie mapy w formie elektronicznej nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku sporządzania koncepcji zagospodarowania dla terenu objętego wnioskiem na kopii ww. mapy (załącznika do wniosku z pozycji drugiej).

W przypadku wątpliwości pracownicy Biura Obsługi Mieszkańców działającego w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania służą pomocą.