Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

„Kształcenie zawodowe w kontekście potrzeb rynku pracy” – konferencja w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

IMG 1231

4 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie odbyła się konferencja „Kształcenie zawodowe w kontekście potrzeb rynku pracy”, w której udział wziął przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dr inż. Andrzej Kulesa oraz przedstawiciel terenowy WOIIB w Koninie – Żaneta Krysztofiak.

Czytaj więcej...

Delegacja francuska w WOIIB

IMG 1440a Copy29 marca 2023 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa gościliśmy uczniów wraz z opiekunami z Centrum Szkolenia Zawodowego w Arches (Francja), którzy w ramach wieloletniej współpracy z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Gnieźnie odbywali praktyki zawodowe w Gnieźnie.

Z ramienia Izby w spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Kulesa przewodniczący Rady WOIIB, Anna Głębocka sekretarz Rady, Romana Barska dyrektor Biura i Mirosław Praszkowski rzecznik prasowy Izby.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE W GUNB

P40500995 kwietnia br odbyło się posiedzenie Zespołu Doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Na zaproszenie pani minister Doroty Cabańskiej pełniącej funkcję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dr inż. Andrzej Kulesa. Narada była prowadzona przez dyrektora Departamentu Budownictwa Architektury i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii pana prof. dr hab. inż. Adama Baryłkę. Na spotkaniu omówione zostały bieżące sprawy związane z wprowadzeniem cyfryzacji oraz nowelizacją ustawy Prawo budowlane.

Jednym z punktów programu było przyjęcie do zespołu przez panią minister Dorotę Cabańską (GINB) naszego przewodniczącego dr inż. Andrzeja Kulesę. To wielki zaszczyt, że jako Wielkopolska mamy przedstawiciela w tak znakomitym gronie. Mamy nadzieję, że spowoduje to jeszcze lepsze kontakty na linii GINB, a WOIIB. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do zespołu pani minister Dorocie Cabańskiej.

Czytaj więcej...

Przedstawiciele WOIIB w ZSB nr 1 w Poznaniu

20230327 11444427 marca 2023 r.  w ramach umowy partnerskiej odbyło się spotkanie dyrekcji Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu przy ul. Rybaki 17 z przedstawicielami WOIIB.  ZSB nr 1 w Poznaniu reprezentowany był przez Krzysztofa Kubiaka dyrektora szkoły, Marka Wrzesińskiego kierownika Warsztatów Szkolnych oraz Ewę Dolańską - Niedbała kierownik Szkolenia Praktycznego. Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali Andrzej Kulesa przewodniczący Rady i Romana Barska dyrektor biura Izby. W trakcie spotkania omawiano sprawy związane z realizacją podpisanej umowy partnerskiej oraz dyskutowano na temat trendów ekologicznych i stosowaniu technologii energooszczędnych w budownictwie, które bezpośrednio wpływają na profile nauczania w szkołach budowlanych.

„Krok po kroku - jak uzyskać uprawnienia budowlane” –wykład na Politechnice Poznańskiej

20230327 19303327 marca 2023 r. członkowie Akademickiego Koła SEP, Koła Naukowego „Studentów Budownictwa” oraz duża grupa studentów kierunku Elektroenergetyka Politechniki Poznańskiej aktywnie uczestniczyli w prelekcji „Krok po kroku – jak uzyskać uprawnienia budowlane” przygotowanej przez mgr inż. Annę Głębocką - sekretarz Okręgowej Rady WOIIB oraz członkini Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

W bardzo sympatycznej atmosferze, wśród wielu szczegółowych pytań, dyskutowano na temat możliwości działań zawodowych w oparciu o wybraną ścieżkę kariery zawodowej związanej z kierunkami budowlanymi. Studenci żywo interesowali się procedurą zdobywania uprawnień budowlanych dla różnych poziomów wykształcenia zawodowego.

Spotkanie zorganizowano w ramach stałej współpracy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z Politechniką Poznańską.

WOIIB I AKADEMIA KALISKA

 DSC22896 marca 2023 roku o godz.16:00 odbyło się w Akademii Kaliskiej zdalne spotkanie zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniającej kierunek Budownictwa na Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej z przedstawicielami społeczno-gospodarczymi, w tym z pracodawcami oferującymi praktyki zawodowe dla studentów ocenianego kierunku, a w szczególności z aktualnymi i potencjalnymi pracodawcami absolwentów kierunku Budownictwo. Celem spotkania było zapoznanie członków zespołu z opiniami interesariuszy zewnętrznych na temat przygotowania absolwentów Budownictwa do wymogów lokalnego rynku pracy.

Czytaj więcej...