Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane

wiosna 2023 wrczenieNa wiosenną sesję egzaminacyjną 2023 r. Zarządzeniem Przewodniczącego OKK, zgodnie z regulaminem powołanych zostało 15 Zespołów Kwalifikacyjnych i 41 Zespołów prowadzących egzaminy pisemne i ustne.

Wyniki wiosennej sesji 2023 r. na uprawnienia budowlane.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB w sesji wiosennej 2023 r. przyjęła łącznie 265 wniosków o nadanie uprawnień budowlanych oraz wniosek o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej w tym 265 wniosków o przeprowadzenie kwalifikacji:

Czytaj więcej...

„Budownictwo zrównoważone" Seminarium w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 „Rybaki 17”

7W dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 dr inż. Krzysztof Kubiak - dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu dokonał uroczystego otwarcia pierwszego seminarium „Budownictwo zrównoważone”.

Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa – współorganizatora wydarzenia - reprezentowali: dr inż. Andrzej Kulesa - przewodniczący Rady, mgr inż. Wojciech Ratajczak - zastępca przewodniczącego Rady, inż. Adam Korzystka - zastępca przewodniczącego Rady, mgr inż. Anna Głębocka - sekretarz Rady, mgr inż. Andrzej Piątkowski - skarbnik WOIIB, mgr inż. Przemysław Błaszkowski - przewodniczący OKR WOIIB, inż. Miron Maciejewski – okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej WOIIB, inż. Roman Jabłoński – zastępca przewodniczącego OKK oraz mgr Romana Barskadyrektor biura WOIIB.

Czytaj więcej...

Zmiana lokalizacji BOK Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

Uprzejmie informujemy o zmianie dotychczasowej lokalizacji siedziby Biura Obsługi Klienta Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, znajdującej się na parterze budynki w sali S1 przy placu Kolegiackim 17.

Z dniem 1 lipca 2023 r. Biuro Obsługi Klienta zostaje przeniesione do budynkuprzy ul. Za Bramką 1B/28, I piętro.

W Biurze, na takich samych zasadach jak dotychczas, będzie możliwość osobistego złożenia wniosku jak i odbioru dokumentów.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień - sesja wiosna 2023

Serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla osób,
które pozytywnie zdały egzaminy oraz uzyskały specjalizację w sesji wiosennej 2023 r.  

Uroczystość odbędzie się 30 CZERWCA 2023 r. (piątek)
w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Grudzieniec 10, Poznań.
 

godz. 10:00 dla specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej,  

- instalacyjnej elektrycznej,

- specjalizacji geotechnicznej.

godz. 13:00 dla specjalności:  

- instalacyjnej sanitarnej,  

- instalacyjnej telekomunikacyjnej,  

- inżynieryjnej hydrotechnicznej,  

- inżynieryjnej drogowej,  

- inżynieryjnej mostowej,  

- inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych

obiektów budowlanych oraz SRK.

 

„Krok po kroku - jak uzyskać uprawnienia budowlane” spotkanie ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

20230615 09092915 czerwca 2023 r. w Sali konferencyjnej budynku „C” Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa licznie zgromadzili się studenci studiów dziennych kierunku inżynieria środowiska i inżynieria hydrotechniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z opiekunem – prof. UPP dr. hab. inż. Anną Szymczak-Graczyk, Prodziekan ds. studiów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP.

Przybyłych serdecznie powitał Wojciech Ratajczak - zastępca przewodniczącego Rady WOIIB. Następnie głos zabrała Anna Głębocka -  sekretarz Rady oraz członkini Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. W prelekcji „Krok po kroku – jak uzyskać uprawnienia budowlane” przedstawiła studentom różne modele postępowania w celu zdobycia uprawnień budowlanych w zależności od posiadanych kompetencji zawodowych.

Po prelekcji wywiązała się ożywiona dyskusja, padło wiele szczegółowych pytań, a udzielone odpowiedzi rozwiały wiele wątpliwości i wskazały właściwą drogę postępowania. 

Czytaj więcej...

Nekrolog

Lisowski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 29 maja 2023 r.
odszedł nasz Kolega i Przyjaciel

mgr inż. Mirosław Lisowski

Wieloletni delegat na Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, członek komisji egzaminacyjnych Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz zastępca sekretarza Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego WOIIB podczas 1 kadencji działania samorządu. 
Był zaangażowany w działania dla dobra środowiska wielkopolskich inżynierów i techników budownictwa.

Msza święta pogrzebowa odbędzie się 3 czerwca 2023 r. o godz. 9.45 w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szydłowie.
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 3 czerwca 2023 r.  o godz. 11:00 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Pile.

RODZINIE I BLISKIM

wyrazy głębokiego współczucia składają
Rada i członkowie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.