Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień

LOGO Z PODPISEM1Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbędzie się w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu przy ul. Grudzieniec 10 (budynek C – sala szkoleniowo-konferencyjna) w dniu 8 lipca 2022 r. (piątek):

- o godz. 10.00 dla specjalności:konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz SRK,

- o godz. 13.00 dla specjalności: instalacyjnej: sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, inżynieryjnej: drogowej, mostowej, hydrotechnicznej.

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane - wiosna 2022 r.

Egzaminy2021Testowy egzamin pisemny na uprawnienia budowlane po kwalifikacji w sesji wiosennej został przeprowadzony 27 maja 2022 r. Do egzaminu pisemnego przystąpiło łącznie 298 osób. Do części ustnej egzaminów dopuszczono 270 osób.

Egzaminy ustne zostaną przeprowadzone w dniach 1 - 10 czerwca 2022 r. w siedzibie WOIIB – Budynek konferencyjno-szkoleniowy przy ul. Dworkowej/Grudzieniec 10.

Do egzaminu poprawkowego ustnego przewiduje się przystąpienie dodatkowo 57 osób.

Razem do egzaminu ustnego przystąpi 327 osób.

Czytaj więcej...

Egzamin pisemny na urawnienia budowlane

IMG 20220527 08473127 maja 2022 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyły się pisemne egzaminy na uprawnienia budowlane.

O godz. 9:00, w do testu przystąpiło 122 zdających na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

O godz. 13:00 rozpoczął się egzamin dla pozostałych specjalności. Do pisemnych zmagań przystąpiły: 25 osoby ze specjalności inżynieryjnej drogowej, osoby ze specjalności hydrotechnicznej, 41 osób ze specjalności instalacyjnej elektrycznej, 75 osoby ze specjalności instalacyjnej sanitarnej, 13 osób ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 9 osób ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, 2 osoby ze specjalności inżynieryjnej mostowej i 10 osoby ze specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej.

Łącznie do testowego egzaminu pisemnego w sesji wiosennej 2022 r. przystąpiło 298 osób.

Czytaj więcej...

Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady.

IMG 20220511 144558 0110 maja 2022 r. w budynku szkoleniowo-konferencyjnym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady, które prowadził Andrzej Kulesa – przewodniczący Rady.

W związku z tym, że było to pierwsze posiedzenie rady w nowym składzie osobowym, Andrzej Kulesa poprosił, by każdy z jej członków powiedział kilka zdań na temat swojej praktyki zawodowej. Po prezentacji przewodniczący omówił propozycje składu prezydium rady, w którym będą oprócz przewodniczącego: 2 zastępców przewodniczącego, sekretarz, zastępca sekretarza, skarbnik, zastępca skarbnika i dwóch członków, w sumie 9 osób. Wymienił osoby proponowane do poszczególnych funkcji.

Czytaj więcej...

XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WOIIB

LOGO Z PODPISEM126 kwietnia 2022 r. w budynku szkoleniowo-konferencyjnym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu przy ul. Grudzieniec 10 o godz. 10:00 rozpoczął swoje obrady XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WOIIB. Na 173 wybranych delegatów udział w Zjeździe wzięło 163, czyli 94,22 % wybranych delegatów, tym samym Zjazd był prawomocny do podejmowania wszelkich uchwał.

Jerzy Stroński, ustępujący przewodniczący Rady WOIIB, otworzył Zjazd i powitał przybyłych gości oraz wszystkich delegatów. Wśród gości wymienił: Krzysztofa Krzysztofiaka - zastępcę dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który reprezentował wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka; prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Szoszkiewicza - rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; prof. dr hab. inż. Klaudię Borowiak – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej U P w Poznaniu; prof. dr. hab. inż. Wojciecha Sumelkę – prorektora ds. nauki Politechniki Poznańskiej,  Danutę Gawęcką - sekretarz PIIB; dr. inż. Włodzimierz Łęckiego – byłego senatora RP i wojewodę wielkopolskiego;  Pawła Łukaszewskiego – PINB dla miasta Poznania; przewodniczących stowarzyszeń naukowo-technicznych tworzących Izbę.

Czytaj więcej...

otwarcie delegatury w lesznie pod nowym adresem

LOGO Z PODPISEM14 marca odbyło się oficjalne otwarcie delegatury WOIIB w Lesznie. Na otwarciu obecny był przewodniczący WOIIB Jerzy Stroński, skarbnik WOIIB Tomasz Buczkowski, dyrektor biura WOIIB Romana Barska, opiekun delegatury Romana Brzozowska i pracownik delegatury Krzysztof Michalak.

Delegatura w Lesznie mieści się na ul. Dekana 3b pok. 8.

Czytaj więcej...